Pajor Rudolf: Az igazság tükrén (Budapest, 1928)

АЖ ними If. A\ 'T'fi Ж f Ulllll!il!Hi!l!!ill!llllI!ll!illi!ll{!K!i!!]»^ TÜKRÉN ■ННЙНВП^^ * IRTA: PAJOR RUDOLF oi ÁRA ÍO FILLÉR KIADJA A NÉPSZAVA-KÖNYVKERESKEDÉS BUDAPEST VII, ERZSÉBET-KÖRUT 35. SZ. #

Next

/
Thumbnails
Contents