Pályi Ede: Magyarország a háború után (Budapest, 1917)

MAGYAKORSZÄG A HÄBORU UTÁN BUDAPEST I9!7 POLITZER ZSICMOND ES li,\ IRTA DR PXLYI EDE

Next

/
Thumbnails
Contents