Smith Ádám: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól I. kötet (Budapest, 1940)

Tartalom

TARTALOM Lap Bevezetés és a munka tervezete........................................... 1 T. KÖNYV. A munka termelőképességének fokozására ható okok és a rendszer, mely szerint a munka hozadéka a népesség különféle osztályai között természetszerűen meg­oszlik. I. Fejezet: A munkamegosztás ...................................... 5 II. Fejezet: A munkamegosztáshoz vezető elv .... 14 III. Fejezet: A munkamegosztás határait a piac kiterje­dése határozza meg ................................................... 19 IV. Fejezet: A pénz eredete és használata ........................24 V. Fejezet: Az árúk reálára és névleges ára, illetőleg azok munkaértéke és pénzértéke ...........................31 VI. Fejezet: Az árúk árának alkotó részei ...................49 VII. Fejezet: Az árúk természetes és piaci ára .... 57 Vili. Fejezet: A munkabérek ......................................................67 IX. Fejezet: A tőkenyereség......................................................92 X. Fejezet: Munkabér és nyereség a munka és töke különféle alkalmazásánál . . .*.....................................104 I. Rész: A munka és töke alkalmazásának természe­téből eredő egyenlőtlenségek . .......................................105 II. Rész: Az európai politika okozta egyenlőtlenségek 125 XI. Fejezet: A földiáradék ............................\ . . . 152 I. Rész: Földjáradékot mindig adó termékek . . . 155 II. Rész: Földtermékek, melyek néha adnak, máskor nem adnak járadékot.....................................................171 III. Rész: A járadékot mindig adó és a járadékot csak néha adó termékek közti arány változásai . . . 185 Kitérés az ezüst értékének az utolsó négy év­század alatti változásaira. Első időszak........................................................................187 Második időszak ..............................................................202 Harmadik időszak..............................................................203 Az arany és ezüst viszonylagos értékének változásai ..............................................................220 Ama hiedelem okai, hogy az ezüst értéke továbbra is hanyatlani fog ........................226 A gazdasági fejlődés különböző hatása a nyerstermények három különböző fajtájára 226 A nyerstermények első csoportja........................227 A nyerstermények második csoportja ..............229

Next

/
Thumbnails
Contents