Ricardo Dávid: A közgazdaság és adózás alapelvei (Budapest, 1940)

Tartalom

TARTALOM. Lap Előszó . . . ..................................................................... 1 Előszó a III. kiadáshoz ....................................................... 3 I. Az érték.............................................................. 4 II. A járadék ...................................................................39 III. A bányajáradék.............................................................54 IV. A természetes és a piaci ár ......................................57 V. A munkabér .................................................................6l VI. A nyereség .................................................................75 VII. A külkereskedelem ................................................91 VIII. Az adók..................................................................110 IX. A nyersterményekre kivetett adók .............................115 X. A járadék-adó ...........................................................129 XI. A tized.........................................................................132 XII. A föld-adó ................................................................136 XIII. Az arany-adó ...........................................................144 XIV. A ház-adó ................................................................152 XV. A nyereség-adó ...........................................................156 XVI. A munkabér-adó .......................................................165 XVII. A nyersterményeken kívül más cikkekre kivetett adók .............................................................................189 XVIII. Szegény-adók ...........................................................202 IX. Hirtelen irányváltozások a kereskedelemben . .. 207 XX. Érték és gazdagság. Megkülönböztető jegyeik . 216 XXI. A tőkeképződés hatása a nyereségre és a kamatra 228 XXII. Kiviteli jutalmak és behozatali tilalmak .... 238 XXIII. Termelési jutalmak..................................................255 XXIV. Smith Ádám tanai a földjáradékról ......................260 XXV. A gyarmati kereskedelem ......................................270 XXVI. Nyers és tiszta jövedelem ........................................278 XXVII. A pénz és a bankok..................................................282 XXVIII. Az arany, a gabona és a munka viszonylagos értéke gazdag és szegény országokban . . . 300 XXIX. A termelőtől fizetett adók ......................................306 XXX. Hogyan hat a kereslet és kínálat az árakra?. . 308 XXXI. A gépek........................................................................312 XXXII. Malthus nézetei a járadékról ....................................322 Név- és tárgymutató..................................................347

Next

/
Thumbnails
Contents