Simon József Sándor: A spekulatív természettudomány alapgondolatai mint az Egységes érzetfilozófia rendszere (Budapest, 1904)

Előszó

ELŐSZÓ. A mily hosszantartó volt e gondolataim rendszeré­nek kialakulása, épp oly rövid az, a mit élőbeszédül mondani akarok. Körülbelül húsz esztendőm nappalainak gondolatát és éjjeleinek álmát adom át most e munkámban édes hazám tudománykedvelő gondolkodóinak. Ide-oda egy fél életen át tartotj, szemléleti küzdelem és forrongás után alapgondolataiban végre teljesen kifejtve mutathatom be uj filozófiai rendszeremet, melynek alapján az emberi gondolkodásnak mindeddig »megoldhatatlan« problémái végre a maguk természetes és egységes valóságában a leg­egyszerűbben oldódnak meg előttünk. Az érzetnek, mint fizikai és nemtudatos folyamatnak, a képzettel, mint psychikai és tudatos tevékenységgel szemben való kieme­lése és igazolása, az érzéki tapasztalat kettős tényének kimutatása és bebizonyítása s ez alapon az úgynevezett magánvalónak és á jelenségnek minden érzékietünkben igazolt közös érvényesülése s bennök a térnek és az idő­nek, meg az anyagnak és az erőnek szétszakithatatlanul egyesített megnyilatkozása a filozófiai szemlélődésnek és spekulációnak egészen uj birodalmába vezeti itt a gon­dolkodást, a melyben meg kell szűnnie végre az egyéni a*

Next

/
Thumbnails
Contents