Prohászka Lajos: Az oktatás elmélete (Budapest, 1937)

PEDAGÓGIAI SZAKKÖNYVEK SZERKESZTI: Dr. DÉKÁNY ISTVÁN EGYET. C. NY. RK. TANÁR : -v^v— ................: 2/a. KÖTET ssrm-xs.tt AZ OKTATÁS ELMÉLETE ÍRTA: Dr PROHÁSZKA LAJOS A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEMEN A PEDAGÓGIA NY. R. TANÁRA A nagyméltósAgű VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL Ára 9'— P. KIADJA AZ ORSZ, KÖZÉPISKOLAI TANÁREGYESÜLET BUDAPEST, 1937.

Next

/
Thumbnails
Contents