Simon József Sándor (szerk.): Szelvények Platonból (Budapest, 1900)

SZEMELVÉNYEK PLAT О NB ÓL. BEVEZETÉSSEL ÉS MAGYARÁZÓ JEGYZETEKKEL ELLÁTTA Dí SIMON JÓZSEF SÁNDOR BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD.INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA. 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents