Auto és Motorujság, 1929 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-01 - 1929-01-15 / 1-2. szám

8. OLDAL * 1-2. SZÁM >11710 —— 1929 JANUÁR 1—15 AUTÓ ÉSi MOTOR ÓRÁK ÖR- ÉS MÜNKASELLENÖRZÖ-ÓRÁK SPCrJÁUS jaVlTÓnOHEIVI: SCHWARCZ TESTVEREK szakképzett órások Budapest, VT. Podmaniczky-utca 59. sz., a Sziv-utcánál. a Ferdinánd-bid lépcsőül jár ójával szemben. Telefonhívásra a javiiar do órákért házhoz küldünk és soron- kivül a legnagyobb figyelemmel megjavítva visszaszállítjuk Tel.: Aut. 296-24 UJ ÓRÁK RAKTÁRON! Fönnáll 43 éve tett méltányosság és ember szeretet, a visszautasí­tott ezer kisexisztenciák panaszos sírása ne mozdí­taná, mert ez az ügy nem a városi tanács háziügye, hanem az autószakmához tartozó hivatások legvére­sebb testületi problémája is. Ezekkel a kellemetlen jelenségekkel szemben az 1928. év megnyugtató törekvéseké]) jegyezzük föl, hogy a kormányzat komolyan törekszik a ma­gyar ut régen húzódó és egész fővárosunk idegen­Szélvédőüvegek versenyáron ózonnal készülnek Killz Jakab és Emich Testvérek üvegcsiszoló- és tükörgyárában Budapest Vili, eráier-ufca 84 Teleion: J.354-76 forgalmának nemzetközi érdekeinket befolyásoló kérdésének megoldására. Hírek szállingóznak újabb 100 millió pengős külföldi kölcsön igénybevételéről útépítési célokra. Ha ez az igazán hasznos beruházás megtörténik, ha az útépítést a legpéldátlanabb közérdek figye­lembevételével a betonanyaggal valósítják meg, akkor az automobilizmus 1929. évi mérlege kedve­zőbb és kellemesebb eredményekről számol majd be. 5$££^S££S£S££S£££££SS£S5£££SS Megbízhatósági motorkerékpárverseny Január 7-én rendezte meg a KMAC téli meg­bízhatósági versenyét, amelyre — minden rövid idő dacára is — szép számban jelentkeztek. A ter­minust azért kellett rövidre szabni, mert félő volt — ismerve az eddigi fekete teleket —, hogy a hó elolvad és az idén is vízbe esik a verseny. A három nap alatt azonban mégis 52 versenyző jelentkezett és csodák csodája, 51 starthoz is állott, az előirt átlagidőn belül azonban csak 34-en jutottak. Buká­sok is voltak, de csak könnyebb természetűek. A két első, akiknek a nevét külön is megörökitjiik, Hóra Nándor 175 James-en és Deli Lajos 500 Ariel-en, akik fényes eredményt produkáltak. Az eredményeket az alábbiakban ismertetjük: Szóló motorkerékpárok: Ifj. Hóra Nándor (175 James) 1 óra 10 p. 15 mp., Sabrnák Oszkár (350 Velocette) 1 ó. 14 p. 35 mp., Zamecsnik Gyula (350 Motosacoche) 1 ó. 10 p. 32 mp., Lukavetz Ferenc (175 Bex Acme) 1 ő. J9 p. 46 mp., Kiss László (175 Pueh) 1 ó. 20 p. 45 mp., Kovács Emil (500 Motosacoche) 1 ó. 27 p. 37 mp., Bátya János (500 F. N.) 1 ó. 28 p. 11 mp., Schusz- ter Rezső (350 Douglas) 1 ó. 29 p. 06 mp., Polgár Ferenc (350 F. N.) 1 ó. 29 p. 15 mp., Wéber Oszkár (500 Méray) 1 ó. 35 p. 52 mp., Roll Oszkár (350 AJS) 1 ó. 38 p. 28 mp., Winkler József (350 Méray) l ó. 39 p. 47 mp., Kiss Béla (175 AKD) 1 ó. 41 p. 59 mp. Oldalkocsis motorkerékpárok: Deli Lajos (500 Ariel) 1 ó. 11 p. 56 mp., Kri- zsanovits László (500 D Rad) 1 ó. 12 p. 04 mp.. Pápai István (500 Radco) 1 ó. 13 p. 22 mp., Vi- czenty László (500 D Rád) .1 ó. 13 p. 34 mp., Tima Horváth István (750 Super X) 1 ó. 14 p. 35 mp., Magyar Sándor (350 Velocette) 1 ó. 16 p. 04 mp., Meggvessy Zoltán (350 Velocette) 1 ó. 16 p. 27 mp., Harzer Oszkár (1200 Harley Davidson) 1 ó. 16 p. 41 mp., Rostás István (600 Douglas) 1 ó. lí) p. 16 mp., Stumesz Lipót (500 Gnome Rhone) 1 ó. 20 p., 11 mp., Pajor Imre (500 AJS) 1 ó. 20 p. 32 mp., Szőke Imre (350 Saroléa) 1 ó. 21 p. 57 mp., Vi­gyázó Miklós (500 BMW) 1 ó. 24 p. 01 mp., Hujber Géza (493 BSA) 1 ó. 24 p. 25 mp., Gárdonyi Pál (350 Douglas) 1 ó. 24 p. 30 mp., Szántó László (550 Chater Lea) 1 ó. 28 p. 52 mp., Janiesek Ödön (350 Royal Ruby) 1 ó. 33 p. 04 mp., Gutwillig Imre (600 Douglas) 1 ő. 33 p. 17 mp., Brandl János (500 Rudge) 1 ó. 34 p. 02 mp., Gessler János (500 Ja­mes) 1 ó. 38 p. 18 mp., Zajácz József (500 BMW) 1 ó. 43 p. 22 mp. SCHÄFFER fodrászterem MODERN, HIGIÉNIKUS, NÉPSZERŰ Budapest VI, Jókai-utca 2. sz. Laur'm és Kliment (3BJ Skoda - Hispa i w - Suiza Személy- és teherautók ~ Autóbuszok Gyári lerakat: Laurin és Hlemeni Rt. Budajtest VI. kerület, Andrássy-ut IO. »lám.Teleion: 8-14

Next

/
Thumbnails
Contents