Auto és Motorujság, 1935 (14. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-01 / 1-2. szám

HŰSZAKI KŰNYVTÁR \ Jó szakkünyvek gyűjteménye. - Eddig meglelem kötetek: BALLÓ: Elektromos vezetékek méretezése Pi"sö 2.30, kötve 3.80 BALOG: Rádiótelefon----------2.40, kötve 3.90 — Rádiókészülékek szerelése és számítása 4.—, kötve 5.50 — Kristálydetektoros rádiókészülék 2.80, kötve 4 30 — Hogyan használjunk hálózati áramot rádiókészülékünkhöz?------6.— kötve 7.50 BALOG: Osztófej---------------------------------1.40 BALOG - SYGALL: Diesel-gépek kezelése és karbantartása---------------2.30, kötve 3.80 — Diesel-gépek szerkezete------2.30, kötve 3.80 BARNA: Csavarmenetvágás — 3.50, kötve 5.— BARNA: Hatványok, gyökök, logaritmusok, körkerületek és szögfüggvények táblá­zata -----------------------------—.90, kötve 2.40 — Eszterga-, fúró- és marószerszámok 1.40, kötve 2.90 — Köszörülés, fúrás, marás az eszterga­padon ------------------------------1.70, kötve 3.20 — Szerelők és lakatosok kézikönyve 8.—, kötve 9.50 — Vas- és fémipari kézikönyv 10.—, kötve 11.50 BENEDEK: A logarléc------—.80, kötve 2.30 BERET VAS: Szivógázmotorok 4.—, kötve 5.50 BETEGH: Trigonometria------1.40, kötve 2.90 BICSKEI: Sikmértan------— —.90, kötve 2.40 — Testmértan---------------------2.40, kötve 3.90 — Számtan---------------------2.—, kötve 3.50 BOLDIZSÁR: Esztergályosok és marósok kézikönyve---------------------2.50, kötve 4.— BOZÓKY: Lokomobilok szerkezete és ke­zelése -----------------------------3.—, kötve 4.50 Csavarmenettáblázat, fölakasztható--------------1.50 Ugyanaz, zsebalak--------------—-------1.— FARKAS: Algebra---------------1.10, kötve 2.60 FRANK: A gőzgép----------— 3.—, kötve 4.50 HOSZPODÁR: A telefon — —.70, kötve 2.20 JASCHIK: Könyvkötőmesterség--------------3.60 JÁVOR: Lóerőszámitás----------5.—, kötve 6.50 KÁDÁR: A hegesztés kézikönyve 7.—, kötve 8.50 KISS: Egyenáramú motor működése 1.40, kötve 2.90 KNAPP: A kenőanyagok — — 2.30, kötve 3.80 — A fémszinezés kézikönyve — 2.80, kötve 4.30 KÖHALMY: Sulyszámitás kézikönyve — — 1.40 KUMP: Gőzturbinák--------------4.—, kötve 5.50 LÁSZLÓ: A föltaláló útja — -—.70, kötve 2.20 LENCZ: Cséplőgépek szerkezete, szerkesz­tése és javítása —-----------1.70, kötve 3.20 LUSKER: Vasipari szerszámok. A mérő- Pc,lsö eszközök szerkezete és gyakorlati hasz­nálata -----------------------------1.40, kötve 2.90 MERÉNYI: Az autógumi javítása, vulka- nizálása. Lásd: Mihályi „Autójavítás“ alatt-----­------------------------- — •-----5.— MÉSZÁROS: Táblázat az esztergapadhoz 2.80 MEYER: Számítási táblázat — —.90, kötve 2.40 MIHÁLYI ERNŐ: Az autó. Autóvezetők, szerelők kézikönyve----------6.—, kötve 7.50 — Hogyan vezessünk autót? — 2.—, kötve 3.50 — Csónakok és csónakmotorok 6.—, kötve 7.50 — Motorkerékpár. I. Könnyű motorkerék­pár — ----------------------— — 2.80, kötve 4.30 — Motorkerékpár. II. Nehéz motorkerék­pár ------— — — — ------- — 2.80, kötve 4.30 — Az autók elektromos fölszerelése. Be­rendezése. Kezelése. Javítása — —------5.— — Autójavítás és az autójavitómühelyek berendezése, vezetése. Függelékül Me­rényi Károly: Az autógumi javítása, vulkanizálása----------------------------— 5.— MOCSÁRY: Galvanizálás, fémek színezése, galvanoplasztika —-----------------­------- 10.— NAGY J. Z.: Traktorok-----------------------------6.— NÉMETH: Az ács — ----------3.40, kötve 4.90 NÉMETHY: Kőmüvesmesterség 12.—, kötve 13.50 — Építők zsebkönyve------------5.—, kötve 6.50 — Betonmunkák zsebkönyve-------------— 5.— Kötve —--------------—---------------------— 6.50 PALOTAI: Yizvezetékszerelő-----------------2.— PERL: Textilipar 1.----------------5.60, kötve 7.10 — Textilipar II.------—-------5.60, kötve 7.10 — Textilipar III. — --------------9.—, kötve 10.50 — Textilipar IV.-----------------7.—, kötve 8.50 PÉTER: Vas- és acélöntő--------2.30, kötve 3.80 PROHÁSZKA: Vasipari szerszámok. Szer­számkészítők, esztergályosok, gyalusok, furósok és vésősök számára 2.80, kötve 4.30 RAFFAY: Butormintalapok gyűjteménye 16.— — Faipari szerkezettan — ------5.—, kötve 6.50 — Faipari kézikönyv------------5.—, kötve 6.50 SCHÄCHTER: A motorekék szerkezete és kezelése ---------------------------5.—, kötve 8.— SCHREIBE!!: Automobilisták Zsebkönyve 4.— SOLTÉSZ: Családi- és weekend-házak - — 4.50 SZEGŐ: A vegytan és a vegyiipar 1.70, kötve 3.20 SZERÉNYI: Mértékek és sulyok —.70, kötve 2.20 SZUPPÁN: Bádogosok kézikönyve —----— 4.40 VÉKONY: Szabómesterség tankönyve------ 2.80 WAGEN: Mázolok és szobafestők gyakor­lati kézikönyve-----------------------------— 4.— WELLFR: A fűtésszerelők kézikönyve------4.— ZEIDLER: A modern bőrgyártás--------------2.50 A fölsorol! Könyveket az összeq előzetes beküldése ellenében pori ómentesen szállítja az Autó- és Hotorujság könyvosztálya Budapest VII, Dohány ucca 92

Next

/
Thumbnails
Contents