Auto-Traktor - Magyar Auto Touring, 1935 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

AUTO-TRAKTOR MOTORIZMUS, TOURIZMUS, FUVAROZÁS, ÚTÜGYEK, AVIATIKA ÉS VIZIMOTORSPORT A FOLYÓIRAT MEGJELENIK HAVONTA. Előfizetési ára egy évre 2 pengő. Egyes szám ára 16 fillér. Felelős szerkesztő és felelős kiadó WEILER ISTVÁN Szeikesztőség és kiadóhivatal Redaction & Administration Budapest, IX., Lónyay-utca 18/A. Telefon: 85-3-96 A mélyen tisztelt olvasóinknak Boldog Újévet Kívánunk Milyen lesz az ez évi Automobil- szépség és Elegancia-verseny Uj elvek szerint készült el a versenykiírás — A kocsik kategóriákba lesznek sorozva Uj vándordíjak: Miklós Andor emlékvándordíj, Cordatic vándordíj — Rengeteg tiszteletdíj a pompás versenyen Nem véletlen, hogy ennek a cikknek címe, így került napvilágra. Ez tulajdonképpen azt jelenti, )hogy az autószépségversenyt külön választottuk a versenyző dámák toalettjétől'és az urak zsákétjétől. Szerkesztőségünk ez évben új elvek mellett rendezi meg a tavaszi idény legnagyobb autóseseményét. Az elmúlt évi Concours d’Eléganceon előfordult, illetve előfordulhattak oly kritikák, amelyeknek a rendezőség érdekében nem szabadott volna elhangozniok, hogy egy példával illusztráljuk: Két egyforma szép koési gurult egymásután a zsűri elé, még hozzá egy márka volt mind a kettő és nem egyforma pontszámot kaptak — és miért nem kapott ezen két egyforma márkájú és egyforma típusú kocsi egyforma pontszámot? — A választ nyitva hagyjuk! Több álláspont lehet­séges! De ezen oknál fogva külön választjuk a kocsik ver­senyét a bennülők elegánciájától, illetve pardon, a ko­csik pontozásánál, nem fogja látni a zsűri a verseny­zőt és csak a kocsit pontozza, viszont a versenyzők elegánciáját külön zsűri fogja pontozni és az elért pontszám semmi befolyással nem lesz az autószépség­versenyre, — ez egy külön verseny lesz külön díjazás­sal és csak az vesz részt kenne, aki óhajt. Így külön egy autószépség- és külön egy elegáncia- verseny lesz, de mindenesetre ezt sem úgy rendezzük, mint tavaly. Tavaly minden hengerűrtartalmú kocsi, egy kate­góriába ivóit sorozva, kicsi-nagy, olcsó-drága. Pedig mennyi előnye van egy drága koésinak, egy kis széria­kocsival szemben, mennyivel szebb lehet egy nagy kocsi az ő 15 ezer pengős ára mellett, egy kis 5 ezer pengős kocsinál. Igazságos ez? Tehát több kategóriát állítunk, fel és minden kate­górián belül külön osztályozzuk a nyitott, csukott, cabriolet és speciál karosszériákat. Továbbá, az eddigi Concoursokon a legnagyobb trófeák a hazai karosszériaipar termékeire voltak ki­írva, ez évben értékes trófeákat i>unk ki a gyári szé­ria karosszériáknak is és az »abszolút legszebb« kocsi­nak nem kell magyar gyártmányú karosszériával bírnia. Természetesen emellett a hazai ipart most is gyönyörűen díjazzuk, nem lesz mostohagyermek. Rengeteg új vándor- és tiszteletdíj tarkítja az Automobil szépség- és ele g ánciav er- s eny kiírását, amely a jövő héten hagyja el a sajtót. A versenykiírás szerkesztőségünkben kapható lesz. BOROSSJ. AUTÓKAROSSZÉRIA ÜZEME Vili, TAVASZMEZŐ U 6 TELEFON 31-2-10. ALAPÍTVA 1918. Uj karosszériák, kombinék, kabriolettek, alakítások nyi­tottról csukottra. Javítások, amerikai rendszerű pisztoly­fényezés, autóbélések. Sérült autók legolcsóbb javítása

Next

/
Thumbnails
Contents