A Bánya, 1908 (1. évfolyam, 1-43. szám)

DAS BERGWERK. LÄ MINE. X THE MINE. Mrßan ritiiir maanrsu uacáriiap ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre .. .. 12 K | Félévre .......... N egyedévre .... 3 K Hirdetések díjszabás szerint. 6 K Dr. Felelős szerkesztő: BISCHITZ BÉLA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: — Redaction & Administration Editor’s Office and Administration : Budapest, VIII., Kender-utcza 6. szám. Telefon : 108 -00. =Worthington = Szivattyugép R.-T. mr* Kérjen prospektust! ~Wi Gazdaságos üzemii föld- * alatti bánya-szivattyúk. « Szabadalmazott faaczél .’. mélyitő-szivattyuk. Flottam H. és Társa Budapest, Vil., Dob-uícza 16. sz. (Gozsdu-udvar). Szállít mind különleges­ség: léghajtásu furókala- pácsokat, kőzetfuró-gépe- ket, kompressorokat, kő­bányák, alagutak, építke­zések és bányamüvek részére. Kőzetfúró és ré- selő - berendezések. Lég­hajtásu furókalapácsaink nagy munkaképességük és egyszerű kezelés tekin­tetében felülmúlnak min­den létező gyártmányt. í •E I

Next

/
Thumbnails
Contents