A Bánya, 1909 (2. évfolyam, 1-50. szám)

DAS BERGWERK. % LA MINE. X = THE MINE. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre.. .. 12 K Félévre ......... 6 K Ne gyedévre .... 3 K Hirdetések díjszabás szerint. Felelős szerkesztő: Dr. BISCHITZ BÉLA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: — Redaction & Administration: Editor’s Office and Administration: Budapest, VIII., Kender-utcza 6. szám Telefon-szám: 108—00. Worthington Szivattyugép R. T. Budapest, V. kerület, Váczi-ut 4 b. szám alatt. prospektust Gazdaságos [iizemli földalatti bánya-szivattyúk. Szabadalmazott félaczél mélyitő-szivattyuk. Flottmaan H. és Társa Budapest, VII., Dob-utcza 16. sz. (Gozsdu-udvar). Szállít mint különleges­ség : léghajtásu furókala- pácsokat, kőzetfuró-gépe- £vket, kompressorokat, kő­bányák, alagutak, épitke- \özá|sek és bányaművek részére. Kőzetfúró és ré- •! £|l|) - berendezések. Lég- liajtásu furókalapácsaink «‘agy munkaképességük és egyszerű kezelés tekin­tetében felülmúlnak min­den létező gyártmányt.

Next

/
Thumbnails
Contents