A Bánya, 1911 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-08 / 1. szám

A bányászat, kohászat, gépipar és az összes Wochenblatt für Berg-, Hütten- und Masc ---------rokon iparágak szaklapja.................. . -A. wesen, sowie alle verwandten Industriez X MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ERSCHEINT JEDEN SONNTAG ELŐFIZETÉSI ÁR: L Egész évre . . 12 k. Félévre ...,6k. Negyedévre 3 k. Hirdetések díjszabás szerint. r J C Felelős szerkesztő: Dr. BISCHITZ BÉLA. : c Szerkesztőséi é^kiadóbiv^tal: Redaktion & Admii 'Editors Officé and Administration: Budapest, IV., Molnár-utca 33. szaan. , Telefon 108-00^1} $ ADOLF BLEICHERT &. Co. LEIPZIG Berlin—Brüssel. » Paris—London Különlegességi gépgyár mindennemű rakodó- és szállitötelepek előállítására — Alá pitási év 1874. Legrégibb és legnagyobb gyár. Sodronykötél-pályák és villamos füg gópályák. Különösen kiválók szállító berendezései szén, érc és mindennemű anya gok szállítására. Kiváló gyártmányai még: daruk, csillék, sodrony- és lánczszálUtó berendezések stb. Képes árjegyzékek és mindennemű felvilágosítás díjmentesen Képviseli: OVERHOFF GYULA Budapest, Vili, Lujza-u. 6c. Telefon 101—72 □ □ '= fiECK KÁROLY =* Aknamélyitő és bányamunka vállalkozó Iroda Budapest, IX., Ollői-ut 25. szám. Sürgönyczim : Akna, Budapest. Telefon-szám 105—28. Elvállal: mindennemű bányászmunkát, akna- mélyitést, tárnák és keresztvágatok hajtása: nagy teljesitmény-szava- tnssáfrraí. £ Frtílfclr és " Kliipfel unterbarraeni és : a Stephan, Frölich és K lüpfe I scharleyi gép­gyárak vezérképviselője. Főbb gyártmányok: Kézi és sűrített levegővel hajtott fúrógépek. Furókalapácsok. Szón- réselőgópek. Furóállvá- nyok. Légkompresszo­rok. Sűrített levegő és kőzetfuró telepek teljes berendezése. Sűrített le­vegővel hajtott ventiláto­rok. Horganyzott lógve- zető csövek és könyök- darabok. Széncsuzdúk. Szállitókas csatlakozópa­dok Eickelberg szab.-sze­rint. Szabadalmazott tömedék szállitócsövek'vízzel való tömedékeléshez, = = 1(6/1387,370 5 2-) ~ a WORTHINGTON Szivattyugép R.-T. Budapest, ü., Uáczi-ut Vb. sz. Kérjen prospektust! Mindennemű gazdaságos üzemű földalatti bánya- szivattyú. Szabadak, fél­acél mélyitőa*$zivattyuk. ÄfiANYA

Next

/
Thumbnails
Contents