A Bánya, 1914 (9. évfolyam, 1-50. szám)

1914-01-04 / 1. szám

ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1914 JANUAR 4. 1. SZÁM. BÁNYÁSZÁT, KOHÁSZAT,GÉPIPAR ÉS f\L 9SSZES /X W9CHENBLATT FÜR BERG-HüTTEN-UND MASCHINEN“ I □ □ R9K9N IPARÁGAK SZAKLAPJA.DD □ /\ WESEN, S2WIE ALLE VERWANDTEN INDUSTRIEZWEIGE. ‘«MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ERSCHEINT JEDEN SONNTAG/?? Q szállitóhas-csotlabozopadoh ♦ védőberendezéssel, Eickelberg szabadalmai szerint, a legnagyobb biztonságot nyújtják az aknaszállitásnál; a szálütókas nem ütközik, a kas és üzemi anyag legnagyobb mértékben kiméltetik. Egyedárusitás por. Szilézia, Szászország, Ausztria* = Magyarország és Oroszország részére ■ = STEPHAN, FRÖLICH & KLÜPFEL SCHARLEY (por. Szilézia.) ♦ BUDAPEST, VIII., József-körut 28. izámos, fényes elismerölevél. Sürgönyeim: AKNA, BUDAPEST. Telefon-szám: „JÓZSEF“ 24-31. ’’ZICK-ZACK” SZIJKAPCSOK a lepjobb összekötő kapcsok mindennemű hajtószíjra. — Próbamintákat dijtalanul küld FRANZ KÜSTNER Dresden-N. ■ ■■ ELŐFIZETÉSI ARA: ’ ÉVRE . . 16.- K I NEGYED ÉVRE . 4.- K 7RE . . . 8.- K I EGYES SZÁM . . -.60 K FŐSZERKESZTŐ: DR BISCHITZ BÉLA ÜGYVÉD. SZERKESZTŐSÉG ES KIADOHIVA l'AL: BUDAPEST, V. KÉR., SAS-UTCA 20. SZÁM. TELEFON 108- 00. HIRDETÉSEK inni. SZÁMÍTÁSSAL DÍJSZABÁS SZERINT BECK, FRÖLICH és HLUPFEL iknamélyitő és bányamunka vállalkozók. Iroda : BUDAPEST, VII!., József-körut 28. sz. JRQÖNYCIM: AKNA, BUDAPEST tSEEBEEE TELEFON-SZÁM: József 24-31 Elvállalnak min­dennemű bányász­munkát, aknamélyi- tést, tárnák és kereszt vágatok hajtását nagy teljesítmény szavatossággal Aknák, gépkam­rák és tárnák ácsolását, betoni- rozását, vasbeton - ban való kiképzé­sét vagy falazását. ilsörangu bizonyítványok foganatosított munkákról bemutathatok. __________________________________(1054|52) ___________________________________ A d. Bleíchert & Co. m Leipzig - Wien - Berlin - Sodronykőtélpályákj (1143122) llllllll M ad^állíió^ét ral^bdó-berendezések. Képviselő: Ov€rhoff GvulaÄÄ

Next

/
Thumbnails
Contents