A Bánya, 1915 (10. évfolyam, 1-50. szám)

1915-01-03 / 1. szám

I X. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1915 JANUÁR 3. 1. SZÁM. fl BÁNYÁSZÁT. K°HflSZflT,GÉPIPAR ÉS AZ 9SSZES /X W9(HENBLATT FÜR BERQ-hÜTTEN-UND MflSCHIIiEN- □ □□R9K9N IPARÁGAK SZAKLAPJA. □ □ □ ' A WESEN, S9WIE ALLE VERWANDTEN INDUSTRIEZWEIGE. [XiMEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ' ERSCHEINT JEDEN SONNTAG/^ JKAPCSOK ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE . . 16.- K | FÉL ÉVRE NEGYED ÉVRE . 4.- K FŐSZERKESZTŐ : DR BISCHITZ BÉLA ÜGYVÉD. jL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20. TELEFON 108-00. HIRDETÉSEK mm. SZÁMÍTÁSSAL DÍJSZABÁS SZERINT. GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BRAND & LHUILLIER BRÜNN. POZSONY. Szállít mint különlegességet bányaüzemek részére : kompresszorokat és légszivattyúkat a legnagyobb méretekig gőz- és elektromos iizenwe. Fáradtgőz dugattyús kompresszorok, precíziós-gőzgépek telitett és tulhevitett gőz számára. Lokomobilok, gyorsan járó gőzgépek (Tokozott typus). Gőzkazán minden rendszerben. LeJtőSOSÖVÜ kazán, Burghardt szabadalma, nagy feszült­ségnél a fenékterülethez viszonyított legkedvezőbb gőzképződés, különösen alkalmas nagy központokhoz. Biztonsági kettős gőzkúpos kazán közösEltartóval, „Bull“ rendszere szerint. f ^ Gőztolhevitő, l '<5 Hőszab ilyozó (szabadalom) tulhevitett gőz "részére, a kazáneffektus emelésére és tetszés szerinti hőfok betartására. \ Ekonomiser, Kablitz szabadalma. Pléhosövek, transzmissziók stb. \ Iszapcló-, mosó- és lugozó-gépek, Freygang szabadalma Turbokompresszorok minden teljesítményre és üzemre. Rúd. Meyer-rendszerü teljes nyomólég-lokomoliv be­rendezések. Gőzturbinák s Ajánlat és mérnöki látogatás díjtalan. Referenciák rendelkezésre állanak. = ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ w/i rsí sí sí n iTii^fiYii r« ♦ 0 BfiS IP H übllJ SJ fÁSjlll LIJ ll ♦ ♦ uSaIü ^aOTgnss w%xyjg<g u ^ ä ^ m ♦ ♦ KfivPlil^WfiJSlWlihJfilHlMllMÍH ♦ 99 m m m My M m SPECIÁLIS SZERKEZETEK BÁNYAÜZEMEKHEZ /mAGYAR ACÉLSODRONY DR'OTMUVEK ésKÖTELGYAR TOicnsrt a Miskolc* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ZICK-ZACK” a legjobb összekötő kapcsok mindennemű hajtószíjra. — Próbaminlákat díjtalanul küld (1148122) FRANZ KÜSTNER Dresden-N. ■■■

Next

/
Thumbnails
Contents