A Bánya, 1916 (11. évfolyam, 1-40. szám)

1916-01-02 / 1. szám

i-'ft-f'íi-' ho BUDAPEST, 15)16 JANUÁli 1. SZÁM Kvriki DAS BERGWERK THE MINE. Lft MINE A BÁNYÁSZÁT, KQHflSZflT,GÉPIPAR ES AZ9SSZFS □ □ □ R9K9N IPARAGAK SZAKLAPJA. □ □ □ W9CHENBLATT FÜR BERG-HÜ1TEN-UND MASCHINEN­WESEN,S9WIE ALLE VERWANDTEN INDUSTRIEZWEIGE. ^MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ERSCHEINT JEDEM 50MMTAÖ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : ■ BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20. TELEFON 108-00. HIRDETÉSEK ram. SZÁMÍTÁSSAL DÍJSZABÁS SZERINT FŐSZERKESZTŐ : DK- BISCHITZ BÉLA ÜGYVÉD. ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE . . 16.- K | FÉL ÉVRE NEGYED ÉVRE . 4.— K BANYAZENEKAROK felszerelése tekinteté­ben. legalaposabb tájé­kozást nyújt úgy a hangszerek minősége, mint mennyiségére vo­natkozólag a „Zenekari felszerelések táblázata“ cimli irodalmi munka, melyet a szerkesztője és kiadója: Sternberg Ármin és Testvére cs. és kir. udvari hangszer- gyár-- cég Budapest. VII., Rákóczi-ut 60. sz. érdeklődőknek ingyen és bérmentve megküldi. Ugyanott bányászati és automobil jtlző kürtőkről és jelző hangszerekről a külön­leges képes árjegyzék is megjelent, amelyet a cég szintén bérmentve küldi. Függöpályák Levélcím: Kaiser & Co. Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Cassel 28. Villamos-függőpáiyák, siklók, láncpályák, szállítóberendezések. Vozérképviselő Magyarország és Románia területére: Weiss Mihály-utca 7—9 ZICK-ZACK SZ9J KAPCSOK* legjobb összekötő kapcsok mindennemű hajtószíjra. — Próbamintákat díjtalanul küld SB 11148122) FRANZ KÜSTNER Dresden-N. • ■■■ WORTHINGTON \ ^ f) Tára , <n Szivattyugép Részv.-Tár&| ^ ■ »u / Budapest, V., Váci-ut 4. szám. ! ! Kérjen prospektust! ! Mindennemű gazdaságos üzemü földalatti bánya­szivattyú Szabadalm. félacél mélyitő-szivattyuk. (1245/836/13)

Next

/
Thumbnails
Contents