A Bánya, 1917 (12. évfolyam, 1-25. szám)

XII. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1917 JANUÁR 7. 1. SZÁM A BÁNYÁSZÁT, K9HÁSZAT,GÉPIPAR ÉS AZ 9SSZES Z* WOCHENBLATT EUR BERQ-hUTTEN-UMD MASCHINEN- □ □ □ R9K9N IPARÁGAK SZAKLAPJA.GD □ ‘/N WESEN.S2WIE ALLE VERWANDTEN INDUSTRIEZWEIGE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ~ ERSCHEINT JEDEN S0NNTÄg7$?| ELŐFIZETÉSI ÁRA: □ÉSZ ÉVRE . . 16.- K I FÉL ÉVRE ... 8.- K NEGYED ÉVRE . 4— K FŐSZERKESZTŐ: DR- BISCHITZ BÉLA ÜGYVÉD. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20. TELEFON 108-00. HIRDETÉSEK mm. SZÁMÍTÁSSAL DÍJSZABÁS SZERINT. i GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BRAND & LHUILLiER BRÜNN. ♦♦♦ POZSOSY. Szálúi mim' k'Jíuüicgességét bányaüzemek részére: kompresszorokat és légszivattyúkat a legnagyobb méretekig gőz- és elektromos üzemre. Fáradtgőz dugattyús kompresszorok, preolzlós- gőzgépek telített és tulheyitett gőz számára. Lokomobilck, gyorsan Járó gőzgépek (Tokozott typus). Gőzkazán minden rendszerben. Lejtősosövii kazán, Burghardt szabadalma, nagy feszült­ségnél a fenékterülethez viszonyított legkedvezőbb gőzképződós, különösen alkalmas nagy központokhoz. Biztonsági kettős gőzknpos kazán közös víztartóval, „Bull" rendszere szerint. GőztulhOTliő. Hőszab Uyozó (szabadalom) tulhevitett gőz részére, a kazáneffoktus emelésére és tetszés szerinti hőfok betartására. Ekonomiser, Kablitz szabadalma. Pléhosövek, transzmissziók stb. Iszapeló-, mosó- és ingozó-gépek, Freygang szabadalma. Tnrbokompresszorok minden teljesítményre és üzemre. Rúd. Meyer-rendszerü teljes nyomólég-lokomotiv be­rendezések. Gőzturbinák = Ajánlat és mérnöki látogatás díjtalan. Referenciák rendelkezésre állanak. = j*i: v; \ - / X . / (s­ROZSDAVÉDŐ fflDFESráC KRAYEP LésTAPSA CSÁS2. ÉS MR. LGiYARI SZÁLÚTOK FESTÉK-KENCE-LAKK-OYAR BUDAPESTÜÍRWER FESTÉKUMR) VI., Váciak 3 ft. WORTHINGTON Szivattyugép Részv.-Társ. Budapest, W., Váci-ut 4. szám. ♦ ! ! Kérjen prospektust ! ! mindennemű gazdaságos üzemü földalatti bánya­szivattyú Szabadalm. félacél mélyítő-szivattyúk. _____ (1245/836/13) k S3K m ’’ZICK-ZACK” SZU KAPCSOK ■ a legjobb összekötő kapcsok mindennemű hajtószíjra. —*- Próbaminlákat díjtalanul küld FRANZ KÜSTNER Dresden-N. ® ® ® 1 - v/ - r ^ : m 2 SIS £££ £?£ ítl 232 Í3K Í3K Í3K iíí í*í *3* *$? *#* ts** *** km km km km km km km km km km xm km km km km km km km km km «tj

Next

/
Thumbnails
Contents