A Bánya, 1918 (13. évfolyam, 1-21. szám)

1918-01-06 / 1. szám

aflunRHBrnnmi BUDA PEST, 1918 JANUAR 6. XIII. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. AS BERGWERK Lft MIME THE MINE fl BÁNYÁSZÁT, K9HflSZflT,GÉP!PflR ÉS AZ 9SSZES /Ä W2Q1ENBLflTT FÜR BERG-HüTTEN-UND MASCHINEN" □ □ □ R9K9N IPARAGAK SZAKLAPJA.DD □ A WESEN,S°WIE ALLE VERWANDTEN INDUSTRIEZWEIGE. .^MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. - ERSCHEINT JEDEN SONNTAS/Kj ELŐFIZETÉSI ÁRA: SGÉSZ ÉVRE . . 24.— K | FÉL ÉVRE 12 - K NEGYED ÉVRE . 6.- K FŐSZERKESZTŐ : DR- BÁNYAY BISCHITZ BÉLA ÜGYVÉD SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V., SAS-UTCA 20. TELEFON 108-00. Hirdetések mm. számítással díjszabás szerint. GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BRAND & LHUILLIER BRÜNN. POZSONY. Szállít mint különlegességet bányaüzemek részére : kompresszorokat és légszivattyúkat a legnagyobb méretekig gőz- és elektromos üzemre. Fáradtgőz dugattyús kompresszorok, preolzlós-gőzgépek telített és tulhevitett gőz számára. Lokomobllok, gyorsan járó gőzgépek (Tokozott typus). Gőz szán minden rendszerben. LejtősosövÜ kazán, Burghardt szabadalma, nagy feszült­ségnél a fenőkierülethez viszonyított legkedvezőbb gőzképződés, különösen alkalmas nagy központokhoz. Biztonsági kettős gőzkúpos kazán közös víztartóval, „Bull“ rendszere szerint Gőztulhevitó. Hőszab ilyozó (szabadalom) tulhevitett gőz részére, a kazáneffektus emelésére és tetszés szerinti hőfok betartására. EkonomUer, Kablitz szabadalma. Plehosövek, transzmissziók stb. Dzapoló-, mosó- és lugOZÓ-gépek, Freygang szabadalma. Tnrbobompresszorok minden teljesítményre és üzemre. Rúd Meyer-rendszerü teljes nyomólóg-lokomotiv be­rendezések. Gőzturbinák =s Ajánlat és mérnöki látogatás díjtalan. Referenciák rendelkezésre állanak, ss Bányavasutak nyomjelzése, építése és teljes felszerelése i) Magyar Waggon- és Gépgyár r.-t. = GYŐR, = keskenyvágányu gyártmányainak eladása. Magyar Bank és Kereskedelmi Részvény- társaság Keskenyvágányu Vasút-osztály Budapest, V., Vilmos császár-ut 32. X+x X4.X x'i'x X4-X XÍx x-ix *** XSx X* ’’ZICK-ZACK” SZÍJ KAPCSOK a legjobb összekötő kapcsok mindennemű hajtószíjra. —- Próbamintákat díjtalanul kiild 111 FRANZ KÜSTNER Oresden-N. 0) Kíggííg! KV* KV* kV* KM EV* x&i Kt*

Next

/
Thumbnails
Contents