Bőripar, 1895 (2. évfolyam, 1-36. szám)

1895-01-05 / 1. szám

a f r -f Nr. 1. szám^^f Else? magyar-német i Erstes ung'ariscli-deiitscb.es bőripar- és kereskedelmi szaklap. I Fachblatt für Leder-Industrien.Handel Megjelenik minden hó 5, 15 és 25-én. Erscheint am 5, 15 u. 25 jeden Monats. Előfizetési árak: Magyarország-és Austria j ®|jész évre ^ Németország ) egész évre M. 12.— • - ) fél „ „ 6.— , ) egész évre Frc 16.— Más országok • • • ) fél 8 _ Hirdetések felvétetnek: a kiadóhivatalban, Mosse Rudolf és Haasensteiu és Vogler hir­detési ügynökségek által. Szerkesztő és kiadó: MELLER JEROME Redacteur und Herausgeber. Hirdetési dijak. — Inseraten Tarif. */, oldal — 7, Seite . V 4 V» = . fl. 12. • ” i­9 . Abonnement Preise: Ungarn und OM.rr.lch > 3“ Deutschland .....{ Süff; t Andere Länder ) f?anziähr- Frc. 16.— Andere Länder • • • j halbjähr. , 8 — Inserate werden aufgenommen: Inder Admi­. nistration unseres Blattes, sowie in den Annon­cen-Bureaux von Rudolf Mosse und Haasen­stein & Vogler. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Eötvös-utcza 41/b. Redaction und Administration Előfizetési felhívás. Mai számával a „Bőripar“ második évfolya­mába lép. Azon számos barátunk és jóakarónk, kik lapunk fennállása óla úgy kül- mnt belföldön támadtak bizo­nyítja legjobban, hogy az a honi szaksajtóban hézag­pótló volt, hogy az eddig járt ut és irány legmegfele­lőbb és helyes volt és olvasóink által annak el is is­ismertetett, hogy a lapunk által javaslatba hozott újítá­sok még ellenségeink által is felvétettek és szakmánkra előnyásöknek elismertettek. Azért továbbra is megtartjuk lapunk eddigi irányát és oda fogunk működni, hogy pontos jelentések, tudó­sítások a timárság és gépipar terén tett újításokról, az összes szakbavágó czikkek áralakulása, valamint összes olvasóinkat érdeklő újdonságok olvasóinknak hasznút is nyújtsanak Kérjük tehát összes olvasóinkat törehvéseinket la­punk pártfogása által támogatni. Tisztelettel A „Bőripar“ szerkesztősége Pränumerations-Einladung. Mit heutiger Nummer tritt der „Bőripar“ (Unga­rische Gärber Zeitung) in seinen II. Jahrgang. Die zahlreichen Freunde und Gönner, welche unser Blatt in der kurzen Zeit seines Bestandes sowohl im Inlande als auch im Auslande gefunden hat, bestäti­gen am deutlichsten, dass dasselbe eine Lücke in der heimischen Fachliteratur ausgelüllt hat und dass die bisher verfolgte Richtung unseres Blattes auch von unseren Lesern als korrekt anerkannt wurde, ja, dass die von unserem Blatte vorgeshlagenen Ideen zu Neue­rungen und Reformen selbst von unseren Gegnern auf­gegriffen und für die Branche als vortheilhaft anerkannt werden. Wir werden deshalb auch weiterhin die bisher vorfolgte Tendenz einhalten und dahin wirken, dass wir durch pünktliche Berichterstatung über Neuerungen auf dem Gebiete der Gärberei und das Maschinenwesens über die Preisbildung aller ins Fach schlagende Artikel, sowie über alle unsere Branche interessirenden Neuig­keiten unseren Lesern einen realen Nutzen bieten. Wir bitten daher alle unsere geehrten Leser, unsere Bestrebungen durch Abonement unseres Blattes zu unterstützen. Hochachtungsvoll Die Redaction des „Bőripar“ (Ungarische Gerber Zeitung

Next

/
Thumbnails
Contents