Bőripar, 1901 (8. évfolyam, 1-36. szám)

1901-01-05 / 1. szám

mmmmm Vili. évfolyuiii •Ialmom,: Budapest, 1901. január 5-én. amcsi 1 9£‘ Nr. I, szám. ElHő/majíyar-néinet bőripar é/kemkedelmi szaklap. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének ée a VIagyar Börszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének hivatalos lapja. 4- a}ji Erstes ungaris« Fachblatt für Leder-Industrie n. Handel, Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler” und des Landesvereinder Angestellten der ungarischen Lederbranche Megjelenik minden hó 5, 15 és 25-én. j Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Előfizetési árak: * , • ) egesz évre Kor. 12.— Magyarország es Austna ' _ Németország . Más országok ) egész évre M. 12.- ) fél , 6. ) egesz evre Frc lß.— • • ) fél , , 8.­Hirdetések felvétetnek: a kiadóhivatalban, Messe Rudolf és H aasen stein és Voller hir­detési ügynökségek által. Abonnements-Pralse: Ungaro n.J 0« j ganzjähr. Rra. 12.— halbjähr. , 6.— ) ganzjähr. Frc. 16.— ) halbjähr. „ 8.— Inserate werden auf genommen: In der Admi» nistration unseres Blattas, sowie in den Annon cen-Bureaux von Rudolf Mosse und llaasen- stein & Vogler. Deutschland . Andere Lände: Modern üzletvezetés. Ismételve bebizonyított tény, miszerint a bőr­kereskedők csak önmaguk teszik tönkre az üzletet, illetve a bőrkereskedők egymás közti mértéket nem is­merő és esztelen versenyzése. De még a fővárosban sem, a hol pedig konkorren- cziában nincs hiány, jutottak még odáig, a hová némely vidéken már eljutottak, ahol a vevők tartozásait és azzal magukat a vevőket veszik meg egymástól. A jobb meg­élhetés kedvéért közöljük a következő két levelet, melyet rendelkezésünkre bocsátottak: Devecser, 1900. decz. 8. N. N. urnák, Ajka. Ha bejön Devecserbe, hozza magával a Polláknál levő tartozásáról szóló számlákat és majd mi kifogjuk azt fizetni, hogy aztán ön nyugodtan nálunk vásárol­hasson. Legalább majd aztán megfogja látni a különb- séget, hogy mennyivel előnyösebben vásárolhat nádunk. Mindenesetre ha bejön, okvetlen jöjjön hozzánk és majd megbeszéljük a dolgot. Várjuk b. látogatását tisztelettel Langraf Gábor és fia. Moderne Geschäftsführung­Es ist eine wiederholt erwiesene Thatsache, dass die Lederhändler den Ruin des Geschäftes nur sich selbst zuzuschreiben haben, respective, dass das Ge­schäft durch die kein Mass kennende und kopflose Concurrenz der Lederhändler untereinander zu Grunde gerichtet wird. Aber selbst in der Hauptstadt, wo doch wahrlich kein Mangel an Concurrenz herrscht, wird es so arg getrieben, wie in der Provinz, wo neuestens die For­derungen an Kundschaften und damit diese selbst einander abgekauft werden. Zum besseren Verständniss veröffentlichen wir die nachfolgenden zwei Briefe, welche uns zur Verfügung gestellt wurden : Devecser, 8. December 1900. Herrn N. N. Ajka. Wenn Sie nach Devecser hereinkommen, bringen Sie die Rechnungen über Ihre Schuld bei Pollák (die Concurrenz) mit und wir werden dieselbe bezahlen, damit Sie dann ruhig bei uns kaufen können. Wenigstens werden Sie dann den Unterschied sehen, um wieviel Sie bei uns vortheilhafter kaufen. Allen­falls, wenn Sie hereinkommen, kommen Sie zu uns und wir werden dann die Sache besprechen. Wir erwarten Ihren w. Besuch und zeichnen Achtungsvoll Gabriel Langraf & Sohn.

Next

/
Thumbnails
Contents