Bőripar, 1902 (9. évolyam, 1-36. szám)

1902-01-05 / 1. szám

91 Vh Első magyar-német ßfbßF-leilunq bőripar és kereskedelmi szaklap. Erstes ungarisch-deutsches fachblatt fur £eder-3ndustrie u. Ijandel. IX. Jahrgang Budapest, 1902b januar 5-én. Nr. L szastiJ —- . —--------^ f - .. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének és a Magyar Börszakma Alkalmazottak OrszagosE^ßsiÜetgjigJi hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 5, A m. és 25 Magyarország és Ausztria Németország .................... Más országok Hirdetések felvétetnek Rudolf és Haasenstein Előfizetési árak: ) egész évre kor. 12 — ) fél „ „ 6.— ) egész évre M. 12.— ‘ ) fél „ „ 6.­) egész évre Frc. 16.— •) fél „ „ 8.­a kiadóhivatalban, Mosse és Vogler hirdetési ügy­nökségek által. i7 p i'j/ ^7 tn ___ae. Offizielles Organ „Landesverein Ungarischer Lederhändler“ und des [der Angestellten der ungarischen Lederbanche. am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Redaction u. Administration Vü., Eí'zséfoet-kei'iat I. Abonnements-Preise ; Ungarn und Oesterreich j hah^ähri'g ^ ^6 _ Deutschland ...............\ f "z^riS ~ ) halbjährig „ 6.— ) ganzjährig Rm. 16.— ) halbjährig „ 8.— Inserate werden aufgenommen : In der Admi­nistration unseres Blattes, sowie in den Annton cen-Bureaux von Rudolf Mosse und Hassenstein & Vogler. Andere Länder Budapest, 1902. január 4-én. .Meghívó a vasárnap, f. é. január 12-én, d. u. 3 órakor a Drechs­ler vendéglő I. emelet, 4. számú külön termében meg­tandó Vili. rendes közgyűlésére. Napirend: 1. Évi jelentés és pénztári kimutatás. 2. A felmentvény megadása. 3. Alapszabály módosítások. 4. A tisztikar ujjáválasztása. 5. Esetleges indítványok." Tisztelettel Magyár Borkereskedők Országos Egyesülete Mellei1' Jerome Hirsch A. Jakab titkár. elnök. *) Esetleges indítványok az alapszabályok értelmében legké= óbb 3 nappal a közgyűlés előtt az elnökségnél bejelentendő!?. Budapest, 4. Jänner 1902. Einladung zu der am 12. Jänner 1902, Nachmittags 3 Ehr, im Restaurant Drechsler, I. Stock, Saal 4, abzuhal tenden VIII. ord. Generalversammlung. T agesordnung: 1. Jahresbericht und Cassenausweis. 2. Ertheilung des Absolutoriums. 3. Statutenänderungen. 4. Neuwahl der V.ereinsleitung. 5. Eventuelle Anträge.* Achtungsvoll Landesverein ungarischer Lederhändler Jerome Meller Jacob A. Hirsch Secretär. Präsident. *) Eventuelle Anträge sind im Sinne der Statuten längster.1 3 Tage vor der Generalversammlung beim Präsidium anzumelden. * ______’

Next

/
Thumbnails
Contents