Bőripar, 1903 (10. évfolyam, 1-36. szám)

1903-01-05 / 1. szám

Kl4 VB f évfolyam l« Jahrgang Budapest, 1903. január 5-én. 19Nr. 1. szám, f {Ungarische ^erber-^eiiung} / Első magyar-német bőripar és kereskedelmi szaklap. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének és a Magyar Börszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 5, 15 és 25-én. Erstes ungarisch-deutsches jrachblatt jür £eí erOníustrie u. Handel. des Offizielles Organ ,Landesverein Ungarischer Lederhändler“ und des Landesverein derAngestelltenderungarischenLederbranche Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Előfizetési árak: ,, . . . . • ) egész évre kor. 12 — Magyarorszag es Ausztria ' g _ Németország ) egész évre M. 12.— ' ') fél „ „ 6.— ... , , ) egész évre Frc. 16.— Mas országok . . . .' ^ ^ g _ Hirdetések felvétetnek : a kiadóhivatalban, Mosse Rudolf és Haasenstein és Vogler hirdetési ügy­nökségek által. Szerkesztő és kiadó : Redacteur und Herausgeber: MELLER JEROME Szerkesztőség és kiadóhivatal: Redaction u. Administration: Budapest, VII., Erzsébet-körut I. Abonnements Preise : Ungarn und O.slerrelch > “l Deutschland . . . > {-g£ ^ Andere Länder ) ganzjährig Rm. 16.— Andere Lander • • • ) halbjährig „ 8.— Inserate werden aufgenommen : In der Admi­nistration unseres Blattes, sowie in den Annon- cen-Bureaux von Rudolf Mosse und Hassenstein & Vogler. SS ä « § t s I I »V* n w SL if J§ I § I 1 n II StA 1 w ü tf n SS »•« SS Budapest, 1903. január 4-cn. Meghívó a vasárnap f. é. január ll-én, d. u. 3 órakor a Drechsler vendéglő I. emelet, 4. számú külön ter­mében megtartandó Budapest, 4. Jänner 1903. Einladung zu der Sonntag am 11. Jänner 1903, Nachmit­tags 3 Uhr, im Restaurant Dreschler, I. Stock, Saal 4, abzuhaltenden § 5t W 1 I 1 SS V »!» •i» IX. rendes közgyűlésre. IX. ord. Generalversammlung. § Napirend: 1. Évi jelentés és pénztári kimutatás. 2. A felmentvény magadása. 3. A tisztikar ujjáválasztása. 4. Esetleges indítványok.* Tisztelettel Magyar Borkereskedők Országos Egyesülete M eller Jerome Hirsch A. Jak ah titkár. elnök. *) Esetleges indítványok az alapszabályok értelmében legkésőbb 3 nappal a közgyűlés előtt az elnökségnél bejelen- tendők. Tagesordnung: 1. Jahresbericht und Cassenausweis. 2. Ertheilung des Absolutoriums. 3. Neuwahl der Vereinsleitung. 4. Eventuelle Anträge.* Achtungsvoll Landesverein ungarischer Lederhändler Jerome Meller Jacob A. Hirsch Secretär. Präsident. *) Eventuelle Anträge sind im Sinne der Statuten längs­tens 3 Tage vor der Generalversammlung beim Präsidium anzumelden. 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 s f I I v? Ví9évv«vvévvéfVéf9é^vévvéfVéf9évvévvé^9ÁlvévvéV9éfvivvévvélvévvifvéfVévvévvéfVéYWv*tWf^^

Next

/
Thumbnails
Contents