Bőripar, 1904 (11. évfolyam, 1-36. szám)

1904-01-05 / 1. szám

JJI évfolyam Jahrgang 'fii Budapest, 1904. január 5-én. EUBIÖRIZVE 1 9*3 Nr. I. szám. A m. í#OR I gj tecbn. ipar klnyvtá rának talaj d*n* f Ungarische ^erher-leiiung] Első magyar-német bőripar és kereskeőelmi szaklap. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének és a Magyar Bőrszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének h:vatalos lapja. Megjelenik minden hó 5, 15 és 25-én. Előfizetési árak: ) egész évre kor. 12.— Magyarorszag e« Ausztria j ^ g _ Németország . Más országok Hirdetések felvétetnek : ) egész évre M. 12.— ') fél „ „ 6.­) egész évre Frc. 16.— ') fél „ „ 8.­. kiadóhivatalban, Mosse Rudolf és Haasenstein és Vogler hirdetési ügy­nökségek által. Erstes ungarisch-deutsches fachblatt für £cöcr-3nöustric u. ijanöcl. Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler“ und des Landesverein derAngestelltenderungarischenLederbranche Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Szerkesztő és kiadó : Redacteur und Herausgeber : MELLER JEROME Szerkesztőség és kiadóhivatal: Redaction u. Administration: Budapest, Vli., Erzsébet-kŐrut i. Abonnements-Preise : Ungarn und Oesterreich j ) ganzjährig Rm. 12.— ) halbjährig „ 6.— ) ganzjährig Rm. 16.— ' ) halbjährig „ 8.— Inserate werden aufgenommen : In der Admi­nistration unseres Blattes, sowie in den Annon- cen-Bureaux von Rudolf Mosse und Hassenstein & Vogler. Deutschland Andere Länder * & & •i» •!* »i» «1* & •*' Á •i* **• »i» •!< •i» f •Sa I «i» * Budapest, 1904. január 4-én. Meghívó a vasárnap, f. é. január 17-én, d. u. 3 órakor, a Drechsler vendéglő I. emeleti nagy termében meg­tartandó X. rendes közgyűlésre. Napirend: 1. Évi jelentés és pénztári kimutatás. 2. A telmentvény megadása. 3. A tisztikar ujjáválasztása. 4. Esetleges indítványok.* Tisztelettel Magyar Borkereskedők Országos Egyesülete Meller Jerome Hirsch A. Jákob titkár.- elnök. * Esetleges indítványok az alapszabályok értelmében legkésőbb 3 nappal a közgyűlés előtt az elnökségnél bejelen- tendők. Budapest, 4. Jänner 1904. Einladung * I M» •Ja y y *!• •4» A % zu der Sonntag am 17. Jänner 1903, Nachmittags 3 Uhr, im Restaurant Drechsler, I. Stock, abzu­haltenden X. ord. Generalversammlung. T ages Ordnung: 1. Jahresbericht und Gassenausweis. 2. Ertheilung des Absolutoriums. 3. Neuwahl der Vereinsleitung. 4. Eventuelle Anträge.* Achtungsvoll Landesverein ungarischer Lederhändler. Jerome Meller Jacob Á. Hirsch Secretär. Präsident. * Eventuelle Anträge sind im Sinne der Statuten längs­tens 3 Tage vor der Generalversammlung beim Präsidium anzumelden. «i» * s $ •!« *»• <1* äst »i* £ $ g £ £ $ 1 » * •i» j 5

Next

/
Thumbnails
Contents