Bőripar, 1905 (12. évfolyam, 1-36. szám)

1905-01-05 / 1. szám

XII. évfolyám Jahrgang Budapest, 1905. január o-en. Zi/L UL 9t szam. BORIPAR Ungarische feber-leiiiing] ßi Első magyar-német bőripar és kereskedelmi szaklap. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének és a Magyar Bőrszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének h-vatalos lapja. Megjelenik minden hó 5, 15 és 25-én. Erstes ungarisch-deutsches fachblatt für £eí er-3níustrie u. tjanőel. Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler“ und des Landesverein derAngestelltenderungarischenLederbranche Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Előfizetési árak: Magyarország és Ausztria | ®?®sz ^vre *íor' Németország . > feSész évre M' ~ ) iei ,, „ o. ... . . ) egész évre Frc. 16.— ) lei ,, ,, o. Hirdetések felvétetnek : a kiadóhivatalban, Mosse Rudolf és Haasenstein és Vogler hirdetési ügy­nökségek által. Szerkesztő és kiadó : Redacteur und Herausgeber: MELLER JEROME Szerkesztőség és kiadóhivatal: Redaction u. Administration: Budapest, VII., Erzsébet-körut I. Abonnements-Preise : Ungarn and Oe.Urr.lah { t 6 ­- - i ass "r 't Andere Tender > ganzlähriS Fcs I6-“ Andere Lander • ■ • ) halbjährig „ 8.­Inserate werden aufgenommen : In der Admi­nistration unseres Blattes, sowie in den Annon- cen-Bureaux von Rudolf Mosse und Haasenstein &, Vogler. Magyar bőrkereskedők országos egyesüiete. A legközelebbi választmányi ülés szombaton f. é. január 14-én, este V2Ü órakor, az egyesületi helyiségben (Holzer kávéháza VI., Andrássy-ut 5.) fog megtartatni, amelyben az előkészületeket :t legközelebb megtartandó közgyűlésre fogják megbeszélni. Landesverein ungarischer Leder­händier, Die nächste Ausschusssitzung findet Samstag, den 14. Jänner, Abends halb 9 Uhr, im Vereinslokale (Café Holzer, VI., Andrässystresse 5) statt, in welcher die Vorarbeiten zu der demnächst abzuhaltenden ordent­lichen Generalversammlung erledigt werden. A bankalapítás. Örömmel jelentjük, hogy most az osztrák bőr- gyárosok és nagykereskedők is támogatják a bank- alapítást részvényjegyzések által; bár az osztrák ezé- geknek saját érdeke is, hogy a bank megalakuljon, mivel ezáltal magyar vevőik bonitása javul, mégis az akczió önkénytes támogatása mindenesetre dicséretre méltó. A bank megalakulása okvetlenül február hó köze­pén történik. Die Bankgründung. Mit Vergnügen regislriren wir die Nachricht, dass sich nun auch die österreichische Leder­fabrikanten und Grossisten durch Aklienzeiclmungen an der Bankgründung betheiligen ; denn wenn auch die österreichischen Firmen selbst ein Interesse an dem Zustandekommen der Bank haben, indem hiedurch die Bonität ihrer Kunden verbessert wird, so ist doch die freiwillige Unterstützung dieser Aktion immerhin lobenswerth. Die Konstituirung der Bank findet unbedingt Mitte Februar statt.

Next

/
Thumbnails
Contents