Bőripar, 1908 (15. évfolyam, 1-36. szám)

1908-01-05 / 1. szám

(UNGARISCHE GERBER-ZEITUNG) Első magyar német bőripar és kereskedelmi szaklap. ^ Magyar Bőrkereskedők Országos Egyesületének és a Magyar Bőrszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének hivatalos lapja. Erstes ungariscli-deutsclies Fachblatt für Leder-Industrie u. Handel. Officielles Organ — des „Landesverein Ungarischer Lederhändler“ ^ und des Landesverein der Angestellten der Ungarischen Lederbranche. Megjelenik minden hó 5., 15. és 25-én. Erscheint am 5., 15. und 25. jeden Monats. Előfizetési árak: Magyarország és \ egész évre kor. 12.— Ausztria ... j fél „ „ 6.— Németország . . ) g* «' Más országok. . j «jász évre Frc. 6.­) Tel ,, ,, öl Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, Mosse Rudolf & Haasenstein és Vogler hirdetési ügynöksége által. Szerkesztő és Redacteur u.-k kiadó: Herausgeber: MELLEK JE KO ME. Szerkesztőség és Redaction und kiadóhivatal: Administration: BUDAPEST, VI. kér., Felső Erdősor 1. szám. Abonnements-Preise: Ungarn und \ ganzjährig Kr 12.— Oesterreich . . / halbjährig „ 6.— Deutschland 1 ganzjährig Rm. 12.— ueutscnianu • • • f halbjährig „ 6.— Andere Länder 1 ganzjährig Frc 16.— Andere Lanner. . f halbjährig ^ 8_ Inserate werden aufgenommen: In der Administration unseres Blattes, sowie in den Annoncen-Bureaux von Rudolf Mosse und Haasenstein & Vogler. A talpbörkartell. Kezdődik a harcz! Az északi és északnyu­gati Csehország bőrkereskedői energikus urak, akik nem hagynak magukkal paczkázni. Ha f. hó 6-án a bőrmágnások összeülnek, hogy a kartelleszmét diadalra juttassák, akkor már tudomásuk lesz azon tiltakozó ülésről, melyet a cseh borkereskedők a megelőző napon Teplitzben megtartottak. Egyúttal ezen gyűlés jelzés lehet az összes bőrkereskedők részére, hogy a harcz megkezdődött és hogy mind­nyájan vegyenek abban részt. Ma a trusztok idejét éljük és ugyanazon eszme, mely a bőrgyárosokat egyesiti, egyúttal a borkereskedőket is fogja összetartásra buzdítani, hogy minden jogosulatlan követelést erélyesen visz- szautasitsanak. A körülmények folytán a bőrgyáro­sok harcz nélkül győztek a nyersbőrkereskedők felett, a bőrkereskedők azonban a kétségbeesés erejével fognak küzdeni, hogy a legfontosabb érté­ket, a saját létfentartásukat megmentsék. így aztán a nagykereskedők, czipőgyárosok, bőrkereskedők és czipészek oly falanxot képeznek, melyet nem lehet lebecsülni. Ha ezenkivül még tekintetbe vesszük, hogy nemcsak Ausztria-Magyarországban, hanem másutt is gyártanak még talpbőrt és hogy a legközelebbi időben a világpiaczon inkább tulter­Der Sohileder-Cartell. Der Kampf beginnt bereits! Die Lederhänd­ler des nördlichen und nordwestlichen Böhmens sind energische Herren, die mit sich nicht spielen lassen. Wenn am 6. d. M. unsere Ledermagnaten Zusammenkommen werden, um der Kartellidee zum Siege zu verhelfen, dürfte bereits der Warnungsruf aus Teplitz, wo am vorhergehenden Tage der Ver­ein der Lederhändler des nördlichen und nord­westlichen Böhmens eine Protestversammlung abhal­ten wird, an ihr Ohr gelangt sein. Es mag dies zugleich ein Weckruf an alle Lederkonsummirende Kreise vonhüben und drüben sein, damit sie an dieser Aktion der Abwehr tatkräftig mitwirken. Wir leben im Zeitalter der Vertrustung und das Band der Interessengemeinschaft, welches die Le­derfabrikanten vereinigen soll, muss und wird auch die Lederhändler verbrüdern, um jede ungerecht­fertigte Forderung zurückweisen zu können. Die Macht der Verhältnisse hat der Lederindustrie einen kampflosen Sieg über den Häutehandel be- schieden. Der Lederhandel wird sich aber mit der Kraft der Verzweiflung aller Angriffe zu erwehren wissen, sieht er doch sein Heiligstes, seine Existenz bedroht. Ein Phalanx der Grossisten, Schuhfabri­kanten, Ausschneider und Schuhmacher ist wahr­lich nicht zu unterschätzen. Bedenkt man noch,

Next

/
Thumbnails
Contents