Bőripar, 1909 (16. évfolyam, 1-36. szám)

1909-01-05 / 1. szám

VUI Jahrgag /v»i. évfolyam Budapest, 1909. január 5-én ufwmmm QJB1ÖRKVI Nr. I. szám. 19£3 (UNGARISCHE GERBER-ZEITUNG) Első magyar-német bőripar és hemhedelmi szaklap. —■ Magyar Bőrkereskedők Országos Egyesületének — és a Magyar Bőrszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 5., 15. és 25-én. Erstes ungarisch-deutsches Fachblatt für Leder-Industrie u. Handel. Officielles Organ — des „Landesyerein Ungarischer Lederhändler“ fy und das Landesyerein der Angestellten der Ungarischen Lederbranche. Erscheint am 5., 15. und 25. jeden Monats. Előfizetési árak: Magyarország és \ egész évre kor. 12.— Ausztria . . . / fél „ „ 6.— Németország . . } {ejf£32 évre “• 1 Más országok. . } {e|ész é"e F[c- !®;Z Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, Nlosse Rudolf & Haasenstein es Vogler hirdetési ügynöksége által. Szerkesztő és . Redacteur u.-k kiadó: Herausgeber: MELLER JEROME. Szerkesztőség és Redaction und kiadóhivatal: Administration: BUDAPEST, VI. kér., Felső Erdősor I. szám. Abonnements-Preise : Ungarn und \ ganzjährig Kr 12.­/ halbjährig „ 6.­Oesterreich Deutschland . Andere Länder 1 ganzjährig Rm. 12.— / halbjährig „ 6.— \ ganzjährig Frc 16.— I halbjährig „ 8>— Inserate werden aufgenommen: ln der Administration unseres Blattes, sowie in den Annoncen-Bureaux von Rudolf Messe und Haasenstein & Vogler. Az üzlethelyzet Vegyes érzésekkel lépünk az uj esztendőbe, anélkül azonban, hogy a múltat vajmi nagyon saj­nálnék, mert rosszabb, mint az 1908-ik év, már alig jöhet. Az események elég világosan beszélnek és a lefolyt évben alig volt valaki, aki jövedelem­ről beszélhetett. De akárhogy volt tavaly, most már uj események előtt állunk, amelyek remélhetőleg javulást fognak hozni és dacára, hogy most min­denfelé gazdasági pangás uralkodik, a bőrszakmá­ban, úgy látszik, mégis kedvező alakulásra van kilátás. Egy dolognak örültünk, bogy t. i. a talpbőr- kartell eszméje végleg el van temetve és reméljük, hogy most már a gyárosok tevékenységüket hálá- sabb tér felé fogják összpontositani. Hisz még annyi tér volna, amelyen az egész bőrszakmára nézve üdvös tevékenységet lehetne kifejteni. Talán az 1909. év ezen irányban fog szakmánkra áldást hozni. B. H. Die Geschäftslage. Mit gemischten Gefühlen treten wir in das neue Jahr ein, ohne jedoch dem vergangenen Tränen des Bedauerns nachzuweinen. Schlimmeres als anno 1908 wird sich wohl nicht ereignen kön­nen ! Die Ereignisse haben selbst den kritischen Maasstaab an sich.gelegt und wir gl&uben, dass niemand im verflossenen Jahre von Erfolgen bat werden können. Nun wie dem auch sei, wir ste­hen vor einer neuen Epoche, die uns Besserung zu bringen verheisst. Ttrotzdem wir gegenwärtig im Zeichen der wirtschaftlichen Stagnation stehen, dürfte für die Lederbranche Aussicht auf eine günstigere Wendung der Situation vorhanden sein. Wir können über eines erfreut sein. Der Ge­danke bezüglich der Errichtung eines Sohlenleder­kartells ist endgiltig zu Grabe getragen worden und wollen wir hoffen, dass nunmehr die Fabri­kanten ihre Tätigkeit einem dankbaren Gebiete zu­wenden werden. Es gäbe ja noch so vieles zu schaffen, das für die gesamte Branche von geradezu eminenten Vorteil wäre. Vielleicht wird in dieser Beziehung di s Jahr 1909 lür uns ein Jahr de Heils, Prosit Neujahr! H. B. A MINIMAX tűzoltó készülék 3 év alatt 7185 tüzet oltott. ________________BEMUTATÁS É S PROSPEKTUS INGYEN. -----------------------------­Magyar Minimax-gyár részv.-társ., Budapest, VII., lika-uica 31.

Next

/
Thumbnails
Contents