Bőripar, 1912 (19. évfolyam, 1-36. szám)

1912-01-05 / 1. szám

XIX. erfolyinn Jikhrirantr Budapest, 1912. Január 5-én. Í?(2;'* Nr. 1. szám. TTS3' 8ÖRIPÄR ÉS KERESKEDELMi SZAKLAP. A Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden hó 5., 15. és 25-én. ' JF Erstes ungarisch-deutsch« FACHBLATT FÜR LEDER-INDUSTRIE UND HANDEL QFFICIELLES ORGAN des „Landesverein Ungarischer LeiLrhändier“ Erscheint am 5., 15. und 25-ten jeden Monates. Előfizetési árak: Magyarország cs \ egész évre kor. 16.— Ausztria t fél „ „ 8.— Németország egész évre M. 16.— Más országok . egész évre Frc. 20.— Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és az összes hirdetési irodákban. Szerkesztő Redacteur u. és kiadó: = Herausgeber: PALLÓS JAKAB. Szerkesztőség és Redaction und kiadóhivatal : Administration BUDAPEST, II., OSTROM-U. 31. Abonnements-Preise: Ungarn und . \ ganzjährig Kr. 16.— Oesterreich . » halbjährig „ 8.— Deutschland . ganzjährig Rm. 16.— Andere Länder ganzjährig Frc. 20.— Inserate werden aufgenommen in der Administration unseres Blattes, und in allen Annoncen-Bureaux A helyzet. Zur Lage. Az uj év első napjainak rendesen a rendeltetése az elmúlt év végleszámolásának felállítása. A bőrszakma 1911. évi mérlegei nem lesznek valami kedvezőek, csak igen kevés vállalat fogja nyereséggel lezárni az évet és a legtöbb örüHmajd, ha ép bőrrel menekülhet majd meg, illetőleg nem lesz vesztesége. Valóban nagyon szomorú jelenség, hogy a sok baj, mely a bőrszakmá­ban évek hosszú sora óta észlelhető, a legélénkebben szeműnk elé tárul. Nem tüntethetjük föl egyik részről sem a dolgokat kedvezően, a viszonyok manapság annyira rosszak, hogy mindenkinek, de kiváltkép a sajtónak köteles­sége legjobb tudással és lelkiismerettel odahatni, hogy a helyzetet kellőleg szanálja. Sokat lehet tanulni más gazdasági ágak történetéből, melyek szintén bajban voltak, de hozzáértettek, hogy ismét az előbbi ma­gasságot elérjék. A bőrszakmát szanálni kell, termé­szetesen ezen szanálás csakis oly alapon történhetik, mely erkölcsös és nem egyoldalú. Szakmánk valameny- nyi ágai részére egyenlő eredményt elérni, a szanálást széppé teszi. Okvetlenül szem előtt kell tartani, hogy szemfényvesztéssel csak ideig óráig lehet boldogulni, mert különben az átlátszó kártyavár őszedül. Die ersten Tage des neuen Jahres sind gewöhnlich noch dazu bestimmt, um den Rechnungsabschluss des vergangenen aufzustellen. Günstig dürften die Bilanzen pro 1911 in der Lederbranche nicht ausfallen, nur sehr wenige Unternehmungen werden mit einem Plus ab- schliessen können und die meisten werden froh sein, wenn sie mit heiler Haut beziehungsweise ohne Ver­lust davon kommen. Es ist dies gewiss ein sehr trau­riges Moment, welches uns die Übelstände, welche sich seit einer Reihe von Jahren in der Lederbranche be­merkbar gemacht haben in krassester Beleuchtung vor Augen führen. Wir wollen nach keiner Seite hin liebedienern, die Verhältnisse sind heute derartig schlecht, dass Jedermann und speziell der Publizistik Pflicht er­wächst, mit bestem Wissen und Gewis. n zu trachten, eine Sanierung herbeizuführen. Man lernt aus der Ge­schichte anderer Wirtschaftszweige, die auch notleidend waren und es aber verstanden haben, wieder auf die frühere Höhe zu kommen, sehr viel. Die Lederbranche muss saniert werden, natürlich darf die Sanierung nur auf einer solchen Basis erfolgen, die moralisch und nicht einseitig ist. Gleiche Erfolge für alle Zweige un­serer Branche zu erringen, macht das Sanierungswerk schön. Man muss sich vor Augen halten, dass mit Spiegelfechtereien auf die Dauer nicht gedient ist, sonst bricht das durchsichtige Kartenhaus zusammen! B. H. H. E.

Next

/
Thumbnails
Contents