Budapesti Sütők Lapja, 1944 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1944-01-01 / 1. szám

BUDAPESTI SÜTÖK LAPJA 3 Neumann István ............................. 20 P N its István........................................ 20 « N . N....................................................... 20 « N. N....................................................... 20 « N. N...................................................... 20 « P alásthy Árpád ............................... 20 « P écsi István ...................................... 20 « P reszler István................................. 20 « d r. Pustási Ödön............................. 20 « Putsay József.................................... 20 « Rátkai Ferenc ................................. 20 « R ózsa János ...................................... 20 « R uzicska Ede .................................... 20 « Ruzicska Pál .................................... 20 « Schléderer Rezső............................... 20 « S chödl Ferenc.................................... 20 « S tanzel József.................................... 20 « Szabados Lajos ............................... 20 « S ztanigh Antal.................................. 20 « Temesi Kálmán ;............................. 20 « T erézvárosi kft................................... 20 « T rutzl Adolf...................................... 20 « T ürk Barnabásné............................. 20 « Y enedik Mihály ............................... 20 « W ollner Oszkár ............................... 20 « Z ólyomi Sándorné ........................... 20 « Boros József ...................................... 15 « D orn József kft.................................. 15 « Kramolis Rezső ............................... 15 « M indler Miklós................................. 15 « N attán Ernő...................................... 15 « Putsay István ................................. 15 « Á brányi Miklós ............................... 10 « B elényi Gyula ................................. 10 P B odnár János.................................... 10 « Bognár István.................................... 10 « Brich ta Károly ............................... 10 « C imball István................................. 10 « C sapanda László ............. 10 « C sillag Nándor ................................. 10 « D engl János........................................ 10 « D eutsch Béla...........................i.... 10 « D orn Jakab ...................................... 10 « Farnadi Gézáné ............................... 10 « F ürst Ignác ...................................... 10 « Grosz Dezső........................................ 10 « Grosz Menyhért ............................... 10 « H erhoff János ................................. 10 « H iczkó István ................................. 10 « I váncsik unokái............................... 10 « K alocsai Károly............................... 10 « K antz Béla........................................ 10 « Kapcsos János ................................. 10 « K ertész István................................. 10 « K limoff Anasztáz ........................... 10 « K ossák Flórián ............................... 10 « K oszler Dezső ................................. 10 « K ovacsevics kft................................. 10 « L ágler József ................................... 10 « L ogodi László................................... 10 « M adaras József................................. 10 « M atulka Irén .................................... 10 « Molnár Ernő...................................... 10 « Monáth Dezső ................................. 10 « N agy Ferenc...................................... 10 < Pálfy Gyula ...................................... 10 « Parádi József..................................... 10 P P ékipari kft........................................ 10 « P ersotzy János................................. 10 « R esch János ..................................... 10 « S kranák Gyuláné............................. 10 « Sörös József ..................................... 10 « S pindler Endréné............................. 10 « Schwarcz Ernő................................. 10« S zabó Ferenc ............................... 10 « Szabó Leó .......................................... 10 « Szentendrei János .......................... 10 « S zitay Ede ........................................ 10 « Sztrucska József............................... 10 « Tóth Kálmán ................................... 10 « V áli Józsefné ................................... 10 « V arga Alajos ................................... 10 « V arga András ............................... 10 « V ince József ..................................... 10 « V iola István ..................................... 10« W eintritt Antal ............................... 10 « Zimka Alajos..................................... 10 « F erenc József ................................... 5 « G lanz Dezső ..................................... 5 « G rósz Lajos ..................................... 5 « G rósz Mihály ................................... 5 « K atona Dezső ................................. 5 « K lein Antal ..................................... 5 « K remnitzky László ........................ 5 « N émeth Ferenc ............................... 5 « Steiner Ernő..................................... 5 « S ztakó Sándor ................................. 5 « Tausz Izsó ........................................ 5 « Weininger Béla ............................... 5 « Lehet-e friss állapotban tartósítani a kenyeret. Az őlemiszervegyészet legújabb kísérletei a konzerválás terén. A korszerű tömegélelmezés feladatai között min­dig nagy szerepe volt az élelmiszerek konzerválásának, magyarul tartósításának. Az élelmiszervegyészet tudo­mányának egyik kifejlett ágazata foglalkozik ezekkel a problémákkal. Konzerveket hosszú idő óta állít elő az emberiség. Az újabb feladatok között két főágazata van a megoldandó kérdéseknek. Az egyik, hogy olyan élelmi­szeranyagokat is bevonhassanak a tartósításba, amelye­ket eddig ilyen célra felhasználni nem lehetett. A másik legfontosabb probléma, hogy általában minden konzerv- ben minél többet lehessen megőrizni a friss hatóanya­gokból ; ilymódon ugyanis a megőrzött anyagok az élelmezés szempontjából megfelelőbbek és hasznosabbak. A tartósítás tudománya és gyakorlata különösen nagy fejlettségre jutott az Északamerikai Egyesült Államokban, továbbá Németországban. Ez utóbbi állam­ból érkezett most az a közlés, hogy a halon és gyümöl­csön kívül a konzerváló eljárásnak egyéb élelmiszerekre való kiterjesztéséért folynak kísérletek. A Magyar- Német Kurír közlése szerint az újabb kísérletek során a szállítandó húst és egyéb élelmiszereket teljesen ízte­len és szagtalan burokkal vonják be, hogy a levegő oxigénhatásaitól és a káros anyagoktól megóvhassák. Ennél is érdekesebb a német élelmiszerkutató intézetnek az a munkája, amelynek során a kenyérnek, zsemlyének és általában a pékárunak friss állapotban való konzer­válására törekednek. Ha ezek a kísérletek eredménybe vezetnek, akkor távoli vidékekre és eldugott falvakba hetekig, esetleg hónapokig friss állapotban tartott pék­árut lehet szállítani. SÜTŐ MESTEREKNEK PÁRATLAN ÉS NÉLKÜLÖZHETETLEN A SZITNI ALT STEINER KEKSZ

Next

/
Thumbnails
Contents