Búvár, 1935 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

A BÚVÁR ELSŐ SZÁMÁNAK ÍRÓI ВЕКЕ';MANÓ dr." ny. egyetemi nyilvános rJ tanár, mathematikus. CAVALL1ER IÓZSEF dr. filozófiai és biológiai író. CHOLNOKY JENŐ dr. egyetemi ny. r tanár, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, a lon­doni Royal Geographical Society tiszteleti tagja, geográfus. DORN1NG HENRIK dr ny. rendőrfökanitanyhelyettes, ornithológus. GESZTI LAJOS középiskolai tanár, a VKM Oktatófilm Kirendeltségének igazgatója, geográfus. KOCH NÁNDORdr. középiskolai tanár, a Tenger szerkesztője. LEI DEN PROS Г GYULA dr. egyetemi m tanár, kir főigaz­gató, a Magyar Adria Expedíciók vezetője. NAGY SÁNDOR mérnök. PONGRACZ SÁNDOR dr* egyetemi m. tanár, az Országos Természettudományi Muzeum Tállattárának igazgatója, zoológus. SÁGI FERENC dr. idegorvos, iskolaorvos SCHENK JAKAB W- Magyar KiralyiiMadár tani I nté-_- Ízet igazgatója, ornithológus. SZERB ZSIGMOND dr in. kir. egészségügyi főtanácsos ny. székesfővárosi közkórházi főorvos. SZIEBERTH IMRE m. kir. kormánytanácsos, állami vasgyári felügyelő, az Országos Testnevelési Tanács tagja, mű­szaki író. VISKl KÁROLY dr. a Magyar Néprajzi Múzeum őre, ethnografus. A borítékot Radó György rajzolta, fényképét Pintér Zsuzsi készítette. GREGUSS PÁL dr. [/egyetemi m. tanár, tanárképző főiskolai tanár, botanikus.

Next

/
Thumbnails
Contents