Czipész Szaklap, 1899 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1899-01-01 / 1. szám

7 & CZIPESZ-SZA K LAP. rá p A MAGYARORSZÁGI CZlPÉSZEK ANYAGI ÉS SZAKÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. SZERKESZTI ES KIADJA-' Tíodh Józszf czipósz is szaktanító. MUNKATÁRS: Sposay János czipószmostei?. ^lapította: Bodh Józfef 1898-ban. 1898|9. éui I-II. bitfolyam. BUDAPEST, 1899. A „Gzipésx-Szaklap“ kiadóhivatala. Budapesten, nyomatott Müalkü Kámoí«y-nAl.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents