Czipész Szaklap, 1901 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1901-01-01 / 1. szám

CZIPESZ-S LAP A MAGYARORSZÁGI CZIPÉSZEK ANYAGI ÉS SZAKÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. MUNKATÁRSAK: Speray János, (jyuns ^rpáö, Szabó íajos, Sikorszky gyula és Unger Alajos, czipész-mesterek. IV. ÉV FOLYAM. BUDAPEST. 1901. NYOMATOTT MÜLLER KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJÁBAN (II., ALBRECHT-ÚT 3—5.) LAPSZERKESZTŐ ÉS LAPKIADÓTULAJDONOS: BODH JÓZSEF C Z ! P É S Z-M ESTER ÉS SZAKTANÍTÓ.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents