Czipész Szaklap, 1923. január-július (26. évfolyam, 1-7. szám)

1923-01-01 / 1. szám

2 CZIPÉSZ-SZAKLAP XXVI. V Cipészek figyelmébe I isiim Szabászat! cipő- és csizmamintákat bekül­dött mérték után és raktári munkához soro­zatos (vagyis kollekció) mintákat többféle -:- bőségben készítek. Szabásminták árai: Fűzős vagy gombos . . . K 160' Csizma minta . . . . < K 320* Félcipő minta . . . . K 140 Sorozatos (vagy kollekció) minta i Fűzős vagy gombos . . . K 140' Félcipő minta . . . . K 120 BARANYAI LAJOS Megrendelhetők mestertanfoiyamot végzett cipészmesternél Kalocsa, Haynald-u. 347. Csokonyai József (Kertész János utóda) kaptafa-készítő Budapest, Vili., Stáhly-utca 1. szám. Ajánlja magát mindennemű kaptafa és sámfa készítésére pontos kiszolgálás mellett. — Raktáron tart mindennemű kaptafát, melyre különösen felhívja a szakiparosok figyelmé- Árjegyzék kívánatra! Vidéki rendelések után­véttel. Budapesti Cipészmesterek Anyagbeszerző és Termelő Szövetkezete - Budapesten. Anyagraktár: VI., Lehel-u. 14. Első magyarországi kaptafa- és sámfa-raktár Kohft Imre cég __________________Budapest, VII., Kisdiófa-uJO. A mai kor elismert leghirnevesebb, leg- szakszerűbb egyenlő formás, divatos kap­tafa és sámfa nagybani raktár. — Főrak­tár Iring-féle égetővasak, Folnerum és szakbavágó minden létező eipészszerszá- mok, kellékek, valamint teljes cipészmühely berendezések. Kaptafa-rajzokat és árjegyzéket ingyen küldök. ! ! CIPÉSZEK FIGYELMÉBE. ! ! & A gazdaságos cipöszabászatot tanítja újított rendszerrel az Első Budapesti Magán Cipész-Szakiskola tulajdonosa, Bodh József, cipészipari szaktanár, v. áll. techn. iparmuzeumi vándorianitó. Állandó tanitás. Felvétel a Cipész-Szaklap szerkesztőségében Szentendre, István-utca 266. sz. minden nap eszközölhető. Szakirodalom. (Bodh József szakművei.) Cipész-Káté és Atlasz szabászat könyve Cipőkészités Kézikönyve Cipő árkiszámitás kézikönyve Mértékkönyv 400 párhoz A cipészipar kézikönyve Színes nyomású diszcsizma minta Megrendelhető a „Cipész-Szaklap“ kiadóhivatalában. Postaköltség 60 Korona. (kifogyva) 200 K — f. 80 K — f. 200 K — f. 200 K — f. 40 K — f.

Next

/
Thumbnails
Contents