Czipész Szaklap, 1925 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1925-01-01 / 1. szám

CZIPÉSZ-SZAKLAP XXVIII. 2 Levélnél válasz­bélyeget kérek Értekezés napontá délután 5—7-ig CIPOMINTAKESZITO VALLALAT Tulajdonos: KISS MÁTYÁS BUDAPEST, VI., CSENGERI UCCA 51. SZ. Készít mindennemű páros és sorozatos (collekcios) C1PŐSZABÁSZATI-MINTÁKAT mértani és kaptafacopirozási alapon, a kézi és mechanikai cipökészités részére a legpon­tosabb kivitelben. Első magyarországi kaptafa- és sámfa-raktár KOHN IMRE cég , ______ Budapest, VII., ltisdiófa-u. 10. A mai kor elismert leghirnevesebb, leg- szakszerübb egyenlő formás, divatos kap­tafa és sámfa nagybani raktár. — Főrak­tár Iring-féle égetővasak, . Folnerum és szakbavágó minden létező cipészszerszá­mok, kellékek, valamint teljes cipészműhely berendezések. Kaptafa-rajzokat és árjegyzéket ingyen küldök. Az 1924. évi XVIII. t.c. alapján szervezett IPAROSOK ORSZÁGOS KÖZPONTI SZÖVETKEZETE- BORIPARI SZAKOSZTÁLYA ­Központi iroda: BUDAPEST. Árutelep.: V. Nádor-utca 22. sz. VII. Klauzái-tér 5. sz. niiiiilijniiniiiiiiiiiiiiKiiJiiiiiiHJiuniiuiitiiiiiitiiiiiiiiltiiiiniiiiiiiiiniiinninriiniiiiioliiniiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMninniniMiiiiiiinniUHKiiiiTinu'milinilfiiinitiii Kötelékében levő bőripari anyagbeszerző szövetkezetek: Budapesten, Cegléden, Gyöngyösön, Győrött, Gyulán, Nagy­kanizsán, Kiskunfélegyházán, Sárbogárdon, Székesfehér­várott, Szegeden, Várpalotán. Bőripari termelő szövetkezetek kézi és mechanikai üzemekkel: Budapesten, Gyulán, Hódmezővásárhelyen, Kispesten, Oros­házán, Eleken, Szegeden. Új szövetkezeti alakítások folyamatban. Vállalkozások lebonyolitása. Közszállitások megszerzése a szövetkezetek részére. Állandó böranyagelosztás. Csokonyai l" 7 G /Q-f Kertész Já- tlUAödnos utóda kaptafa-készítő, Buda­pest, Vili., Stáhly-utca 1. Ajánlja magát mindennemű kaptafa és sámfa készítésére. A MESTER KEDVENCE! A MESTER KEDVENCE! CIPÉSZEK!!!! A gazdaságos CIPŐSZABÁSZATOT tanítja újított'rendszerrel át ELSŐ B.-PESTI MAGÁN CIPÉSZ-SZAKláKOLA tulajonosa BODH JÓZSEF cipészipari szaktanár, v. áll. < téchn. iparmúzeumi vándortanitó Állandó tanitás. Felvétel a Cipész-Szaklap szerkesztőségében Szentendre, István-utca 266. sz. minden nap eszközölhető. ÚJ ELŐFIZETŐINKNEK! ajánljuk az előző évekből visszamarad?' divatcipő mintákat, 19-féle kivitelben. Szabászati-mintákból 8—9-féle van készleten, amikből példányonként 4000 koronáért küld a „Cipész-Szaklap“ szerkesztősége. Postaköltség 5000 korona

Next

/
Thumbnails
Contents