A Munkaadó, 1927 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-05 / 1. szám

B Szerkesztőség és kiadóhivatal: ndapest, Vili. kerület, Német-utca 22. szám Telefon: József 11—90 Postatakarékpénztár! csekkszámla: 26544. Lapvezér: BÁTHORY ISTVÁN Felelős szerkesztő: FARKAS ELEK Megjelenik minden szerdán Előfizetési árak: egész évre 16 pengő (ÍUO.OUOKi, félévre 8 pengő (100.000 K), negyedévre 4 pengő (50.000 ,tí). Egyes szám ára 30 fillér Hirdetés egyhasábos mtllimétersor 20 fillér (2500 K). Lapbizottság. Báthory István, Bitó Gyula, Bloch Leó, Dávid János, Dávid Károly, Dengler Lajos, Fejér Lajos, Kálmán László dr., Kondor Matton, Lukács Béla Mann Mihály, Pintér Oszkár, Rothauser Lajos, Sorg Antal, Wensky Nándor Telefonszámok: 2*23 és 965*25. „SUBERIT“ sajtolt parafaparkett a legkülönbözőbb minták szerint. — Fürdők és kórházak részére , ■■■■;— --rrí speciális fektetés. .........i 11 • - —■ „H elvetia“ S" linoleum * _ , svájczi MOSKOVICS EMIL, Budapest, VI., Berlini-tér 3. szám. HEINICKE H. R. Budapest. V., Fáik Miksa-utca 10 Telefon: 25—26 Gyárkémények, kazánfalazások, téglagyári és egyéb ipari kemencak Op Telefon: J. 6—71. szobafestő és mázoló Állandó műhelykiállítás ! Számos elismer őlevél. C JER JE S 1 T vízhatlan szigetelő anyagot, fával égetett, darabos fehér meszet és egyéb építőanyagot szállít bárhová karteiláron alul Darin Vilmnc Bulap«t V. kér., Káriár- Dana VIIITUláutcaS. — Telefon : 41—41 KEPPLER SZABADALMA HAASesSOnOGYI BUDAPEST VI F.RANGEPAN U 7 ÜVEGBETON oJcnuiz R.T. 1 GYÁR KÉMÉNYEK, K/'CÁNBEFALA* ZÁSOK,IPARI KEMENCÉK,TÉGLA* ÉS MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK BUDAPEST VIT. ÁRÉ NA-ÚT 80. TEL. JÓZSEF 29-0*f. m Kovács Testvérek §n ezüstkoszorús mesterek, szobafestő, mázoló, fényező. m = Budapest, IX., Páva-utca 27. s Telefons József 76-56. ■'— 1 Illlllllllllili w Farag0ttgömbölyű tölgyoszlopot, tö'gytáviröp znát, ameiinai tölgy és gózölt bükkfa­parkettát bármely mennyiségben és minőség­ben raktárról szállít Barna Gábor Fiai R.-T,?ÄstÄÄ Sürgönyeim: Barnagyarak. Interurbán leieion 30. Központi iroda: Budapest V. Bálván>-utca 15. Fenyő-, tölgy- és btikk- fűreszárú minden méretben állandóan raktáron. PARKETTA­munkálatok szakszert!elkészítésételsöreudűkivitel­ben, valamint regi pai kelták lelgy utalását vállalta Biezák Jenő asztalosmester, Budapest, Óriás-u. l/b. Ajánljuk megrendelésre bármely mennyiség­ben, azonnali szállítására, Budapest, Vili., Szöllő- utcai telepünkről: gépüzem által előállított kiváló minőségű, a piaci áraknál lényegesen olcsóbb, régen oltott mészbői teimelt mészdús habarcsot, mely 3—4 rész homok hozzáadásával alkalmaz­ható és a régi oltású meszek összes előnyeit magában foglalja. A műegyetemen megejtett vizsgálatok és a gyakorlati élet megállapításai szerint e habarcs a forgalomban levő oitott meszekkel teljesen hasonló szilárdságú habarcsot ad. A habarcs ára jelenleg köbméterenkint ab telep kocsiba rakva 210.000 K. A fuvarozást is vállaljuk lehetőleg a napi árakon alul. Nagybani megrendelésnél árengedményt adunk. BÁTHORY ÉS KLENOVITS oki. építészek és építőmesterek Budapest, II., (Pasarét), Volkmann-u. 14-16-18 Telefon: 1. 83 —M). ■ Pos’atakarekp. csekkszám 50709, Szikray Dénes tttzálíó építkezéstervező és vállalkozó, Budapest, IX. kér., Kaday-utca 38 Telefoo: J. 101—0*. törv. bejegyzett cég. Kazanfalazás ésaz°kiavMsa ■ «MAiMii ■ mi raénjépíté8) birm-ly célra szolgáló tűzálló ipari kemence szerkesztése és epitése. Mindennemű magasépítés műkő-, stucco- és műmárvány munkák elsőrangú kivitelben. Rákos Manó Budapest, VII., Üzt. Domonkos utca 5. Telefon. József 80—87. HAASrsSOMOCYlRT BUDAPEIT-TEL-zt't-98­*>

Next

/
Thumbnails
Contents