A Munkaadó, 1928 (15. évfolyam, 1-51. szám)

1928-01-04 / 1. szám

^ •• >a*‘ ;izsyáló intézet A. % «. V/ Budapest, 1928 január 4 f W/ 'L/' ^ 1. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Iranyi-u. 17. a Magy. Építőmesterek Házában Teleron: József 311—9(1 Postatakarékpénztár! csekkszámla: 26544. Előfizetési árak: egész évre 16 pengő, félévreSpengő negyedévre 4 pengő. Egyes szám ára 3u fillér Hirdetés egybasábos mllllmétersor 30 fillér. Lapvezér: BÁTHORY ISTVÁN Felelős szerkesztő: FARKAS ELEK Megjelenik minden szerdán Lapbizottság: Báthory István, Bíró Gyula, Bloch Leó, Dávid János, Dávid Károly, Dengler Lajos, Fejér Lajos, Kálmán László dr., Kondor Márton, Lukács Béla Mann Mihály, Pintér Oszkár, Rothauser Lajos, Sorg Antal, m f 9 Kovács Testvérek •züsikoszorús mesterek, szobafestő, mázoló, tényező. Budapest, IX.. Páva-utca 27. Telefons József 376—56. F= oßchulz WtVíTÍ.?1 CYÁRKÉMÉNVEK, KAZÁNBEFALA­ZÁSOK IPARI KEMENCÉK. TÉGLA- ÉS MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK BUDAPEST vkarCna-út 80 m. JÓZSIT «»-O'* EGÉSZSÉGÜGYI BERENDEZÉSEK MINDENFÉLE CSÖVEK FÜRDŐKÁDAK, MOSDÓK FÜRDŐKÁLYHÁK Hubert és Társa b. t. BUDAPEST, VI. KÉR., LISZT FERENC-TÉR 4. TELEFON: TERÉZ 222-67 ÉS 109—57. Krayer Lakk, Festék KRAYER E. ES ISA Budapest, V., Váci-út 34 sas-.-KL/i -xs-rt Szikray Dénes tOzállő épltkezéstervezö és vállalkozó, Budapest. IX. kor. • Rsday-utca 3«. Telelőn: j. 401—Or ’ ittrv. bejegyzett cég. Kdzílnfcitcizáfi 68 fiZOk ’«TitAsa. ké- <*lr* Rrnloá.Á ményépítéB, bArm-iy óéira szolgáló tűzálló ipari kemence szerkesztése és építése. ^ __________Mindennemű magasépítés Ga rsó Gyula épület-, géplakatos- és autogént orr as ztóm ester Budapest, VI., Podmanicsky-uica 33 Teietonszóm : 263-21 eevwwvwvvvwwvwwvwvwvwwwvvwwvwvwwvv fSORG ANTAL GŐZTÉGLAGYARA l BUDAPEST Ajánl ki tnő minőségű tömör és lyukas, nagy­és kisméie.ű lakat Gyár: X , Káda-utca Os k/laglódi-út- saro <. Telefon: «I. 359-07.Iroda . X., Gergeiy-utca s. Telefon: 4. 460-/9 Ajánljuk megrendelésre bármely mennyiség­ben, azonnali szállítására, Budapest, Vili., Szölló- utcai telepünkről: gépüzem által előállított kiváló minőségű, a piaci áraknál lényegesen olcsóbb, régen oltott mészbői termelt mészdús habarcsot, mely 3—4 rész holnok hozzáadásával alkalmaz­ható és a régi oltási! meszek összes előnyeit magában foglalja. A műegyetemen megejtett vizsgálatok és a gyakorlati élet megállapításai szerint e habarcs a forgalomban levő oltott m eszekkel teljesen hasonló szilárdságú habarcsot ad. A habarcs ára jelenleg köbméterenkint ab telep kocsiba rakva 18-50 pengő. A fuvarozást is vállaljuk lehetőleg a napi árakon alul. Nagybani megrendelésnél árengedményt adunk. BÁTHORY ÉS KLENOVITS oki. építészek és építőmesterek Bvdapest, II., (Pasarét), Voltaim-«. 14-16-18 Tclafnn: Z. 642-05. PMtatakarekp. csekkszám 60709 $TIEBOt'&£ ÉPÍTÉSI - ÉS - IPARI - R.T. III1AM- MDAPEST ■ VII.AIfÉNA- ill «V VKLZrBftl: 3A.S-*.® 2S8B fiVÁlí :ElJBAPLST - 1., CSÖRGŐI-ŐT 28. TcitroN: ^a*»-*-* at«u i ­1 FATETOSZEIttiEZETEK <>u >i Szabad fesztávig TOVA IIIIA , ,.. R AöACSNELKÜLI • LVÉÖTETÓh MINDENÉÉ LE VÁZSZERKEZETEK VASit AjptK • IDOMVASÁUL AKOK SZELLÖZÖk • S,ED. Lapunk mai számához beŰzetésilapot mel­lékeltünk.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents