A Munkaadó, 1929 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-02 / 1. szám

Budapest, 1929 január 2 1. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bndapesí, IV., Irányi é. 17. a Magy. Építőmesterek Házában Telefon: Aut. 833—08 Postatakarékpénztárt csekkszámla: 26014. Lapvezér: BÁTHORY ISTVÁN Felelős szerkesztő: FARKAS ELEK Megjelenik minden szerdán Előllzetésl árak: egész évre 16 pengő. lélévreSpengő negyedévre 4 pengő, ügyes szám ára 36 liUér Hirdetés egyhasábos millimétersor 30 tillór. Lapbizottság: Báthory István, Bíró Gyula, Bloch Leó, Dávid János, Dávid Károly, Dengler Lajos, Fejér Lajos, Kálmán László dr„ Kondor Márton, Lukács Béla, Mann Mihály, Pintér Oszkár, Rothaaser Lajos, Sorg Antal. Krayer 1 Lakk, Festék KRAYER E. ES ISA Budapest, V„ Váci-ót 34 Telefon ; Lipót 90S—70 és 90S—7Í ídomuasaMakok Ragacs nélküli ^Mviiágüók. L\a5smá<&úsik Szegecseli tartók és oszlopok,csigalépcsők stb. Telefon : Llpót 908-62. SOHA ANTAL GŐZTÉGLAGYÁRA Ajáai kítftoő minőségű tömftr te lyukas, a»gr­it klamérető taittéglákat : BUDAPEST eyir: X., Kada ueca to Maglödi-dt- •arox. Telefon: 4. 389-07. Iroda: X.« Oargety-utca a. TMatoa: A 400-79 ♦ Gyárkémények kazánbefalazások Helnícke H. R. Budapest, V., Wekerle Sándor-n. 24. Telefon: Teréz 220—20. oJchtiíz GYÁRKÉM ÍNYEK, Kj TÜZEVfiSTECHNIKAI j , _____T_____ ÉS ÉPÍTÉSI R.T. f GY ÁRKÉMÍNYEK,KAZÁNBEFALA-f ZA'SOK,IPARI KEMENCÉK,TÉGLA* I ÉS MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK \ J « BUDAPEST C| [ VtLARÉNA-ÚT 80. TEL. JÓZS£V !9-W. MÜKÖMUNKÁK Ä FUNDAMENTUM SÄÄotSTr^ Budapest, IX,, Rádar-atca2?. — Won: tat 853—54. MARKUT LAJOT VAffXERKEXETEK GYÁR A BUDAPEST. VI. HUN UCCA 4 telefon:CIPÓT 02,0-4o,$lo-í1i AGYAGCSOVEK ÉS CSATORNÁZÁSI CIKKEK MM BE 6*7 ÉS TÁRSA b. f. BUDAPEST. VI., LISZT FERENC-TÉR 4. SZ. Telefon inierarban: Aut. 222—67, 109—57. §110301-££ ÍPilÉ« • ÉS • IPARI ■ R.T. *OifM,íA'®W®*PTS'»*VCI_ARÉtoA-ÚT *V ™-Í3K3' 1 CE£9 SíRi: >A0 -4» S & tó AVÁID'BVRAPEST-I., CSWRGŐt-frr 29. ÄZCT?.:’? TClCTONs 5*»« Minden építőmunkaadónak erkölcsi kötelessége, hogy saját lapját, A Munkaadót olvassa és elő­fizessen rá. Ajánljuk megrendelésre bármely mennyiségben, azonnali szállítására, Budapest, Vili., szöllőuccai telepünkről: gópüxem állal eicáliítotl kiváló minőségű, a piaci éráknál ií,:'.'.':wesen r.ícsótob,'régen oltott k«é«Ebó! tér-«telt msszdús habarcsot, mely 3—4 rész bomok hozzáadásával alkalmaz­ható és a régi oltású meszeli összes előnyeit magában foglalja. A műegyetemen megejtett vizsgálatok és a gya­korlati "élet megállapításai szerint e habarcs a forgalomban levő oltott meszekke! teljesen ha­sonló szilárdságé habarcsot ad. A fuvarozást vállaljuk, Seheíőleg á napi árakon alul. Nagybani megrendelésnél ái‘engedményt adunk. BÁTHORY ES gSLEMO^STS oki, építészek és építőmesterek Budapsst, II., (Pasarét), Voltana-u. 14-16-18 To'exon E. S<5:2—05 Posiatakare^p. cse '.Hozam: 50709

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents