A Munkaadó, 1930 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-01 / 1. szám

A W&'íhiWWM“W tüzeléstechnikai ES építési r.t. GYÁRKÉMÉNYEK, KAZÁNBEFALA­ZÁSOK, IPARI KEMENCÉK,TÉGLA- ÉS MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK * BUDAPEST VII.ARÉNA-ÚT 80. TEL. JÓZSEF 329‘0^. MŰKŐMUNKÁK KÖVEZÉS, ÚTÉPÍTÉS FUNDAMENTUM “ÄÄri.i Budapest, )X., Ráday-u. 22. Tel.: Aut. 853-54. HEINICKE H. R. gyArkéményepItés KAZÁNBEFALAZÁS KEMENCEÉPlTÉS Budapest, V., Wekerle Sándor-utca 24. ti. Telelőn: Automata 26—20. S0R6 ANTAL GŐZTÉGLA GYÁRA Ajánl kitűnő minőségű tömör és lyukas, és kisméretű laliiégláltat BUDAPEST ey*r: X., Kada uoea Aa Maglódl-OL. sarox, Telefon: 4. 350-07. Iroda : X., Oergely-utca A Telefon 1 A 400-70 ' »»»«•*»»»»»»»»»»< wwwwwrwwrwrwtrr»»«» forgó pól rkezetek tev izsgá. >ef-Jcö ■ Budapest, 1930 január 1 1. szám MUNKMDf) ICIiAlNfíCI/ MŰSZAKI SS KVÍTÍIVIII HKTIIAI A MAGYAR ÉPÍTŐIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVESMESTEREK ÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAGYAR ÉPÍTŐMESTEREK EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA •zerheaztöség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Irényl-u. 17. a Magyar Építőmesterek Hásában. Telefont Auf. 833—00. Blóflxatésl érák : egész évre 18 pengő, félévre 8 pengő, negyedévre 4 pengő. Egyes ssám ara 30 fillér. Hirdetés eayhauábos mllllmétersor 30 fillér Felelős szerkesztő: VARKAS EVEK Megjelenik minden szerdán az összes versenytárgyalási hirdetményekkel Welvárd és Kutasi cklexeles mérnökök Vili., Múzeum-kit 21. Telefon: Aul. 835-64 Kazánfalazás, Gyárkéményépftósg Kemenceépftés Ajánljuk megrendelésre bármely mennyiségben, esonnali szállítására, Budapest, 111., szollőueeai telepünkről: gépüzem által előállított kiváló minőségű, a piaci áraknál lényegesen olcsóbb, régen oltotf mészből termeli mészdús habarcsot, mely 3—4 rész homok hozzáadásával alkalmaz­ható és a régi oltású meszek összes előnyeit magában foglalja. A műegyetemen megejtett vizsgálatok és a gya­korlati élet megállapításai szerint o habarcs a forgalomban levő oltott meszekkel teljesen ha­sonló szilárdságú habarcsot ad. A fuvarozást vállaljuk, lehetőleg a napi árakon alul. Nagybani megrendelésnél árengedményt adunk. BÁTHORY ÉS ECLEIfOVITS oki, építészek és építőmesterek Budapest, II., Pasarét), volKmann-u. 14-16-18 Telefon: Z. 842—05. _____ Pozfataharékp. csekkzzém: 50709 Ma gyar Kír. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak Igazgatóság: Bpest, X., Kőbányai-út 21 Gyárak: Budapesten és Diósgyőrött Gyártmányok : Betongömbvas. vasgerenda, U- és szögvasak, lemezek. Daruk, hidak és magas- építési vasszerkezetek. Acél- és vasöntvények. Öntöttvas-csövek. .Jobbágy-féle folytonégő kály­hák. Teherautomobiiok, traktorok, öntözőkocsik. Üthengerlő és útgyalulógépek. Tűzálló (chamotte és dynas) téglák stb. stb. Cemenigyorskötö és cementsúrilö nedve sség, víz és savak ellen a legjobban szigetel Feldolgozásban egyszerű, eredményben biztos. — Gyári lerakat; Aszfalt és Fedéllemozlpar KIRSCHNER IGNÁC Budapest, V., Katona József-u. 23 Telefon : L1PÓT 902-:i8. Ssobrásss műkő-, stucco és műmárvány munkák elsőrangú kivitelben. "Ratios Manó Budapest, VII., Sít Domonkos-idea 5. Telelőn: Jótsel SO—87. FARKAS ÉS TÁRSA R.-T. vasszerkezeti és lakatosárugyár BUDAPEST, VI., LEHEL-U. S. TEL.: L. 90S-«2 CUSTODIS ALPHONS Krayer Lakk, Festék Gyár­kémények Kazán­befalazások Kemencék Budapest, Nádor-u. 19. Telefon: Auf. 120-07« KRAYER E ES ISA Budapest, V, Váci-át 34 Telelem; LipU 90S—10 te 90S—71

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents