A Munkaadó, 1932 (19. évfolyam, 1-51. szám)

1932-01-05 / 1. szám

oßeStuiz ’Svískhrt GYÁR KÉM ÍNYEK, KAZÁN BE FALA­ZÁSOK, IPARI KEMENCÉK, TÉGLA- ÉS MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK « BUDAPEST « VILJkRÉNA-ÚT 80. TEL. JÓZSEF 329-0*. 'KWATTTl Mmc,4maLAT. ililBl mb ' ' KOCH t/ /Zu. AGYI ÉPÍTŐIPARI VALLALAT BUDAPEST, ¥i. BQIZfl-UTCQ 30. SZ. TEL,! A. 290-70 </29Ó-51 XIX XI i Budapest, 1932 január 5 id KDICAXBISACI/ MtilllKI SS EIBVilPAII HKTIIAI A MAGYAR ÉPÍTŐIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVESMESTEREK ÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAGYAR ÉPÍTŐMESTEREK EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA lierkooztöség és kladóhivstal: Budapest, ÍV., trányl-u yar ÉpHőmesíerok Házéban. Te * l£:S£ felelőn: Aul. 833­17. 08. Felelős szerkesztő: ési árak: egész évre 16 pengő, félévre 8 pengd, Egyes szám ára 30 fillér. Hirdetés negyedévre 4 pengő. egyhasábos mliTlmótersoronkónt 30 fillér VAKRA» EVER Megjelenik minden szerdán az összes versenytérgyalési hirdetményekkel mzzsf&i Budapest, Hádor-u. 18 Telefon: AuL 120 07 Telefon 198—81 HEBNICKE H. R. GYARKÉMÉNYÉPÍTÉS KAZÁffSűFALAZÁS KEMENCEÉPÍTÉÖ Budapest, V., Wekerle Sándor-uíca 24. sz. Telefon: Automata *26—20. SABB F&L» BURKOLÓ ANYAGA. SOMOGYI BÉLA BUDAPEST, VI., GR. ZICHY JEMÖ UCC 34. SZÁM CUSTOÖÍS ALPHÖfáS B3E5a3a»3ase;BiaBasBBa& öyár­kémények Kazán­befalazások Kemencék PURIGO FLUáT beton, termés- és műkő te­lítéshez. CONSERVADO termés* és mű* conser­vá!ó f vízhatlan cementhabarcs ^ VEZÉRKÉPVISELET ÉS GYÁRI LERAKAT ^ ASZFALTésFEDÉLLFMZSPAR KIRSCHNER IGNÁC BUDAPEST # * ........... ............... ..í_____________w*S US P. HŰIM l Co CouRim'^ \ um / 3> IGOL1-6XTÄ­víz- és saválló mázolás. J&r SIKANOL vihartálló vakolás. üzletek, lakások és középületek ideális gumipadlózata Könnyen tisztítható! Színei megtartják eredeti fényüket Színben is for­mában a leg­változatosabb lehetőségeket nyújtja. Belső építkezé­seknél és átala­kításoknál nél­külözhetetlen . GYÁRTJA: A MAGYAR RUGGYANIAÁRUGYÁR R.-T. Farkeli, Kartellen kívül! Gőzzel tökéletesen szárított legjobb minő­ségű anyagból válla! parcellázást és elad parkettái előnyös, kedvező árban! ifj. Hufnagel Imre parkeifgyára Budapest, VI, Kartác -u. 27 (Bur-vilJamossal,aHungária-útmellett) Telefon : 916- -64. Alapítva 1898. „ARISTOS“ égetett téglával olcsóbban és jobban építhet, mint a közönséges téglával. Gyártja: SOHI3 ANTAL ÉPÍTŐIPARI RT. Böziéfilagyára. ünzp iroda: X.. Geroely-u. 8. Telefon: J. 460—79. SZAB. „KÉS? AMENT“ FALBURKOLÓLAPOK SZIKBEN- ÉS KIVITELBEN A JELENKOR LEGHATÁ50­TEHERFUVAROZAS: kavics, homok, kő, tégla és mindennemű építési anyag szállítását legolcsóbban válialjult KflTZ, V., Visegrádi-ii. 30. M: 003-21.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents