A Munkaadó, 1933 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-04 / 1. szám

XX. évfok* 7 lx* Budapest, 1933 január 4. 1. szám.- József v< M MliNlCMDO KtflCAlDAfáCI, MÜS 1AK1 ÉS ÍIÍTÍIVAII HKTIIAI A MAGYAR ÉPÍTŐIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE, A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVESMESTEREK É8 ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE ÉS A MAGYAR ÉPÍTŐMESTEREK EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Budapest. IV-, Irányi-u. 17. A Magyar Építőmesterek Házában. Telefon: Au . 8a3—08. Előfizetési árak: egósz óvro 16 pengő, félévre 8 pengő, negyedévre 4 pengő. Egyes szám ára 30 fillér. Hirdetés egyhasábos mllhmétersoronkónt 30 fillér Felelős szerkesztő: llllll ELKE Megjelenik minden szerdán az összes versenytárgyalási hirdetményekkel CUSTODIS ALPHON S Gyár­Kazán­befalazások Kemencék Budapest, Nádor-u. 19 Telefon: Aut. 120-07 ARISTOS“ égetett téglával n olcsóbban és jobban építhet, mint a közönséges téglával. Gyártja: SORG ANTAL ÉPÍTŐIPARI RT. «^téglagyára. Közel iroda; X.. Gersely-a. 8. Telelőn: J. 468—Jl Welvárd és Kutas! okleveles mernoKb. Vili., Múzeum-krt 21. Telefon: Aut. 835.64 Kazánfalazás, Gyárkémónyépffés, KemenceépCté« Csővezetékek hőszigetelése Parkett, kartellen kívül! Gőzzel tökéletesen szárított legjobb minő­ségű anyagból vállai parkettázás! és elad parkettát előnyös, kedvező árban! ifj. Hufnagel Imre parkettgyára Budapest, VI, Kartács-«. 27. (Bur-viUamossal, a Hungária-út mellett) Telefon: 916—64. Alapítva 1898. Hrauda Károly és Pia K özp. fűtések ályhák _______ aloriíerek Vl., Forgács-utca 20. sz. andallók Telefon: Automata 917-89 eoészséniiovi berendeléseit .*. 45 éves gyakorlat /asgerdwIk jó gyor; olc/6 VASBETON ÉPÍTÉSI VÁLLALAT 5Z£KLür«FAÍVAG0 BUDAPEST, II., MÉSZÁROS-U. 60. TELEFON : AUT. 532-28. VÍZHATLAN CEMENTHABARCS" BETONSŰR/TO CEMENTCYORSKÖTŐ Pimmá.FLUAT* CONSERVADÓ BETON, TERMÉSKŐ TERMÉS*MŰKŐ MŰKŐ TELÍTÉSHEZ KONZERVÁLÓ f€Ol 1-6 V!Z ÉS SAVÁLLÓ MÁZ VIHARTALLO VAKOLAT vezérképvisecet:/£SZ.F/ÍLE ÉsFF'DÉ.CFFMíLZ.l'PJl'R K1RSCHNER IGNÁC v.. katona józsef-v. 23. BUniPEST TELEFON: 187-38. SZAB. „KÉR AMENT“ FALBURKOLÓLAPOK SZIKBEN- ÉS KIVITELBEN A JELENKOR LEG HATÁSO­SABB FAL­BURKOLÓ ANYAGA. SOMOGYI BÉLA :-: BUDAPEST, VI., GR. ZICHY JENŐ UCC Í 34. SZÁM Telefon 198—81 FUMEX szabadalmazott kéményfej megnöveli a huzatot,mmegszüld leti a füstbajokat. Szállítja és kívánságra el is helyezi ANDREA iÄm Sajó és szabadalmazott vasbetonépítő betéti társaság VII., Szt. Domonkos-u. 16. Tel.: 41-1-78. Ajánlja kitűnően bevált, szabadal­mazott Sajófödémeit Kérjen kalkulációs ártáblázatot! ^ennyvízfeldolgoxá'tetepek Biológiai szennyvíz tisztító é$|erh5telenytík i Házi derítő aknáki Schwei&er Gyula mérnök BUDAPEST. VIH.NÉMETH-U. 5, TELEFON J.446-74. Előfizetési hátralékok sürgős be­küldését, lejárt előfizetések megújí­tását kéri a Kiadóhivatal Mozaiklapok, cementlapok, cement­csövek, kútgyürűk, burkolómunkák URBACH ÉS TAFLER » m BETONTÉGL AGYÁR, BURKOLÓ ÉS ÉPÍTŐ R.-T. Uj cím V., Dráva-u. 5. Tel.: 908-07. KUVIGRAF EDNSTÄDTER VILMOS Budapest, TÚL, Idzset-krt 7.-fénymásolásnál a papír vastagsága, a kétoldali írás vagy nyomás (könyv­ből is,) a színezettség nem akadály. „Tetszés szerinti nagyításokat, ki­csinyítéseket készítünk.“ TeEJÄOZÄLIDjgiSSÄr

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents