Építőmesterek Lapja - A Munkaadó, 1934 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1934-01-04 / 1. szám

EPITONE/TEß[K LAPJA A munkaadó KÖZGAZDA/ÁGI,MÖ/ZAKI V EPITÓIPADI HETILAP LAPVEZÍD. KIADÓ BIZOTT/ÁG DÄTUODY I /"R/ÁN vjtízKAPUVAÍBY GU/ZTA'V, MAMII PllMÁLY, BMÍMVKI \J l VMIi / Dtt> n^HEy EMIL, MOLIIA'll /AlllDOE^ rZLLLO^ /ZERKE/ZTŐ piMTÉR O/ZKA'R, ipj. /ORC AMTAL, FARKA/ ELEK yTUDM KÁROLY FRIGYE/. A BUDAPE/TI ÉPITÓP1E/TEREK IPARTE/TÜ* LETÉNEK, A BUDAPE/TI ÉPÍTŐMESTEREK /ZÖVET/É GÉPIED, A MAGYAR ÉPITÓME/- TEREK EGYE/ÜLETÉIIEk t/ A MAGYAR ÉPITŐIPARO/OK OR/ZA'GO/ /ZÖVET/tet MEK HIVATALOD LAPJA. ­f MEGJELCmiZ BUDAPE/TEI1, MinDEM C/ÜTÖR- TÖIZÖM.- /ZERKE/ZTŐ/ÍG 1/ KIADÓHIVA­TAL : DUDAPE/T, IV., IRAÍMYI UTCA A^/Z. TELEFON: 833-08.- _____________ XXI. évfolyam Budapest, 1934 január 4. 1. szám. A szab. THERMOPHOR kémény a jövő házkéménye Kéménycsoportok feleslegesek Ideális alaprajzi megoldások Legjobb liuzatviszo- nyok stb. Felvilágosítások: Budai oldal részére: SCHULZ tüzeléstechnikai és építési r t. VII. Aréna-út 80. szám. J. 329- 04, J. 410-42. Pesti oldal részére: PAULUS PÁL EDE V., Nádor-utca 19. szám. Aut. 120—07. .MUSTOS égetett téglával olcsóbban és jobban építhet, mint a közönséges téglával. Gyártja: SORG ANTAL ÉPÍTŐIPARI RT. göztéglagyára. KOZD- iroda: X-, Gergely-u- 8. Telefon: J- 460-7 9 Welwárd és Kutasi okleveles mérnökök l.t Forrás-u. 4-Tel. 68-4-35. Kazánfalazás. GyárKéméniiepites Kemenceépffés Csővezetékek hőszigetelése Parkett, kariellen kívül! Gőzzel tökéletesen szárított leg­jobb minőségű anyagból vállal parkettázást és elad parkettát előnyös, kedvező árban! Ifj. Hufnagel Imre parkettgyára Budapest, VL, Kartács-u. 27. (Búr-villamossal, a Huugária-út mellett). Telefon: 916- 64. Alapítva 1898. FELVŰNÚ IITT ES GÉPGYÁR Lí I I Cégiül-: RÓTH GYULA, a Werlheim gyár v. fiimérnöke Budapest, VIII. Kisfaiudy-utca 9. Telefon: 30-0-16 ROTOR Dolgozzunk CIHHMIB tatai baurntcementtei-----------------------: ----------I— ----------------TTTlHnrT BHMBIM— Ré szletes ismertetést___ ^ , __ „ _ _ _ _ _ es ajánlatokat kaid a magyar őltaianos Koszénbanya Reszuenytarsulat Budapest, u.. Zoitán-ulca 2. J gyártmányod i na. uinuer c Co zűrien La Hntllrosto fagyálló szerrel — 20° G-ig vakolhat, betonozhat uezerkepuiseict: ASZFALT ÉS FEDÉLLEIREZIPÍIR SURSCHÜER IGNÁC Ul., Frangepan-utea ts-is. - Telefon: 90-1-38. öntöttvas radiátorok Gyártják : Budinszkyné Bodenlosz Vasöntöde és Radiátorgyár, Vác — Magyar Radiátorgyár r.-t., Budapest — Strebelművek kft, Budapest-Moson — Weiss Manfréd r.-t., Csepel. — Központi eladás: ELLEN ŐRZŐ BANK radiátorosztdlya. BUDAPEST, V., TÜKÖR-UTCA 4. SZÁM. — TELEFON: 146—75 KUVIGRAF-fénymásolásnál a papír vastagsága, a kétoldali írás vagy nyomás (könyv­ből is,) a színezettség nem akadály. „Tetszés szerinti nagyításokat, ki- .. csinyítéseket készítünk.“ EDNSTADTER VILMOS Budapest, Tilt., lózseí-krt 7. ‘“■J-non UiuLltl száraz fénymásolás a legtökéletesebb eljárás I SZAB. „KÉR AM E FALBURKOLÓBA SZÍNBEN- ÉS KIVITELBEN A JELENKOR LEGHATÁSO­SABB FAL­BURKOLÓ ANYAGA. SOMOGYI BÉLA BUDAPEST, Vl7 GR. ZICHY JENŐ UCC- 34. SZÁM ^enngvízfeldol^ozó^eiepck Biológiai siennyvíi tisztító d^ferhStetenflík. > Házi derítő aknák«« Schweiger"Gyula mérnök BMPAPglT.VIII NÉtt£rH-U.5.TElEF0N:JM67<>. Minden építő- munkaadónak erkölcsi köteles­sége, hogy saját lapját, az ÉPÍTŐMESTEREK LAPJA A MUNKAADÓ-t olvassa és előfizessen rá! özp.pésel« Ifrauda Károly és Fia VI., Forgács-utca 20. $z. Telefon: Automata 917-89 aloriferek andallók egászségügyi berendezések. 45 éves gyakorlat Mész- és Mühabarcs Árusító Rt. Budapest, V. kér., Géza-utca 4. sz. Használja munkáinál a világhírű Egeresi-gipszeket Legjobbak Ugkíadssaboak Legjobb kötöképességúek Gipszet Árusító Rt. Budapest V., Ensébet-tér 15. lelefon: lát. 805 - 25. Sllrgönicla: tilts

Next

/
Thumbnails
Contents