Fémiparosok Lapja, 1927 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01 / 1-2. szám

V. évfolyam Budapest, 1927. január hó 1—2. szám FÉMIPAROSOK LAPJA Ä BUDAPESTI BÁDOGOS, SZERELŐ, FÉMNYOMÓ, LEKEZELŐ, RÉZÖNTŐ, BRONZ ÉS RÉZMŰVES IPARTESTÜLET Szerkesztőség és kiadóhivatal: HIVATALOS KÖZLÖNYE Megjelenik havonta kétszer A SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS: BECSEY ANTAL Munkatárs: Dr. RÉVAY ZOLTÁN iparhatósági biztos Budapest, VI. Liszt Ferenc-tér 7 Telefon-szám ... _ _ ... 86—20 Ipartestületi tagok tagsági dijuk ..............Piák fejében kapjá Előfizetési dij negyedévre P 3 20 rry. a rrrrrrrt Meghívó. Bádogos és szerelő taggyűlés. A kislakásépitéssel kapcsolatos sérelmeink meg­beszélésére és az e téren sürgőssé vált további teendők elhatározására január hó 23-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Sütők Ipartestületének székházában (VII, Hársfa-u. 21) ságolható. Az ipartestület elöljárósága 1927. évi január hó 27-én, csütörtökön, pontosan d. u. 5 órakor az ipar­testület helyiségében előljárósági ülést tart, melyen az előljárósági tagtársak megjelenését az alapszabályok 15. §-a alapján* feltétlenül kérjük. _____ Az elnökség. * Az alapszabályok 15. §-a szerint háromszori igazolatlan elmaradás esetében az illető tag a testületi pénztár javára bir­taggyülést tartunk, melyre testületünk bádogos- és szerelőtagjait ezúton is meghívjuk. Az elnökség. mm. Továbbképző előadásaink sorrendje: Minden szerdán délután 6 órakor a vas utcai kereskedelmi iskola III. emeleti vegytani előadótermében Knuth Karoly mér­nök: A központi fűtésről. Minden csütörtökön délután 6 órakor ugyanott Egyedi Jenő kartársurik: Bádogos szakrajz. Minden pénteken délután 6 órakor a Gázmüvek kísérleti termében (IV., Aranykéz-utca 6, földszint) Streck Ede műszaki tanácsos: A gázszerelésről. Pr«/. Junkers ~ Q&szfüié&U meleg visz késs ii lékei viláoJ&iriiek, ja. minden célra a legjobban öasználfjiatók. Fürdőkályhák úgy a legegyszerűbb mini a legválasztékosabban be­rendezett fürdőszobák számára. A gázíürdőkályöák automatikus gyújtással működnek, kiégés kizárva. Auiogeyzerek egyes lakások és egész épületek központi melegvízellá­tására. A fcéssilíé&efe a s&alcmabeli kereskedőknél kaphatók Gyár: Junkers <£ Cq Dessau Felvilágosítással szolgál a magyarországi vezérképvlselö: l/ngár László, Budapest, VI., Andrássy-ul 26. II. em. Telefon: Teréz 85—01 UHUÉ MMttUÉMH UÉÉUUHNHÉtfÉB

Next

/
Thumbnails
Contents