Festék közlöny, 1933 (23. évfolyam, 1-13. szám)

1933-01-25 / 1. szám

f h 77 1072/73 I960 XXIII. évf. 1933. i, 25. Magyar Festékkereskedők Országos [Egyesületének hivatalos lapja Amtsblatt des Landesverbandes, Ungarischer Farbenhändler L'lloisy Szerkesztőség és kiadóhivatal : öudapest, VI., Teréz-körút 43/a. Telefon 29-8-76 FARBENMARKT Hirdetések díjszabás szerint Megjelenik egyelőre havonta M. kir. postatakarék 15.999 KURZWEIL' FESTÉK A VEZETŐ MÄRKA *uKrayer1’ Email jV*-', fdffpBr ' t| , , „A zománc márka“ KRAYER E. ÉS ISA lakk, festék és kencegyár Budapest, V., Váci út 34. szám. Telefon: *90-5-73. .1 8 8 7. Ellinger Béla, Wágner Vincze Egyesült Lakkgyárak Részvénytársaság Iroda, gyár: SOROKSÁR Telefon: J. 31-5-01 és 34-4-04. Gyárt: Mindennemű hintócopal-, zománcz- padló- és szeszlak­kokat és lenolajkencéf, hor- ganykencét \ E Dr. Keleti és Murányi E Vegyészeti Gyár Rt, Lithopon Vegyipari R. T. Budapest, VI., Fövény utca 4—6. Telefon: 90- 2—10. LITHOPON gyártmányai mindenféle viz-, olaj-, lakkfestékek előállítá­sára és különböző ipari célra kiválóan alkalmasak és a ve­zető világmárkákkal egyen­rangúak. ÓVAS! Gyártmányaink nem tévesz­tendők össze az utóbbi idő­ben „lithopon“ név alatt piacra dobott hamisítványok­kal, mert a MAGYAR ZÖLDPECSÉTES ORIGINAL LITHOPON magasértékü fehér festék, mely nagyüzemileg tiszta fém­ből és oldatokból nedves utón készül és nyers ásványi surrogátumoktól mentes. GEORG BEHDfl - LUTZ WERKE traismaueri BRONZFESIÉK évtizedek óta vezető márkái: „BUTZ“ legjobb minőség „IDOL“ jo minőség. Vezérképviselet és bizományi raktár: Kovács Zsigmond, vii., Dohány ucca 22. Telefon: 37—4—21.

Next

/
Thumbnails
Contents