Gumiipari Hirlap, 1936 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1936-01-09 / 1. szám

Г" Ш. évfolyam. Е 5 £1 Budapest, 193Ő.> január 9. 1. szám. GUMIIPARI HÍRLAP és JÁRMŰGYÁRTÓK LAPJA MINDENNEMŰ GUMIÁRU ASBEST ÉS MŰANYAGOK, VALAMINT A JÁRMŰGYÁRTÁS SZAKLAPJA A MAGYARORSZÁGI GUMIJAVITÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HIVATALOS A BUDAPESTI JÁRMŰGYÁRTÓ IPARTESTÜLET LAPJA. Fachorgan der gesammten ungarischen Gumiindustr ie, Kunststoff- und Karosseriefabrikation. Offizielles Blatt des Landesverbandes der Ungarländischen Gummiwaren-Reparateure und der Gewerbekorporation der Budapester Karosseriefabrikanten. Előfizetési ár: évi Ipartestületi tagoknak 6 P vállalatoknak 16 P Szerkeszti — Redakteur SZTERÉNYÍ JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhiv. Redaktion und. Admin. VII., Wesselényi-utca 41. Telefon: 34-8-31. TARTALOM: Gumi a háztartásban. Pető Miklós a „Hungária” guttapercha és gumi­árugyár r. t. igazgatója. A gumiszijakról. Znakovszky Zoltán, a Magyar Ruggyantaáru- gyár r. t. mérnöke. A gumi és a cipő. Dr. Dorogi István gumigyáros előadása. Hasznos tűz, káros tűz. Marosi Imre cégvezető. Hírek. — Szabadalmak. — Anyagárak stb. INHALT: Gumimi im Haushalt. von Nikolaus Pető, Direktor der „Hungária” Guttapercha und Gummiwarenfabrik A.-G. Über Gummiriemen. Zoltán Znakovszky Ingenieur der Ungarischen Gummiwarenfabrik Aktiengesellschaft. Der Gummi und das Schuhwerk. Vortrag von Dr. Stefan Dorogi Gummifabrikant. Nützliches Feuer, schädliches Feuer. Emerich Marosi, Prokurist der Anglo-Danubian Lloyd A.-G, Nachrichten. — Patente, etc. EMERGE TAURIL CORDATIC PALMA OKMA DORCO és a többi cikket félévszázados tapasztalattal gyártja Magyar Ruggyantaárugyár R. T. Budapest, X., Kerepesi-ut 17.

Next

/
Thumbnails
Contents