Halászat, 1939 (40. évfolyam, 1-17. szám)

HALÁSZAT KIADJA AZ ORSZÁGOS HALÁSZATI EGYESÜLET 1939. ÉV. XL. ÉVFOLYAM 1-17. SZ. SZERKESZTI: Dr. UNGER EMIL TÁRGYMUTATÓ ÉS NÉVJEGYZÉK. I. Tárgymutató. Hivalalos rész. Halászati társulatok újraalakítása a visszacsatolt Felvidéken 51 Halászati tilalmi idő. Az 1939. évi — megállapítása. — — 37 Hullámtéri anyaggödrök vízlevezetése. — — — — — 51 Nagyobb cikkek. Apróságok a múltból. — — — — — — — — — 56 Belföldi halfogyasztás. Növelni kell a —t. — — — — 9 Békés természetű halak, mint ragadozók. — — — — 46 Biológiai állomások, A halászati — feladatéról. — — — 4 Bogár, mint haltáplálék. — — — — — — — — 55 Búvárhalász, Az a —. — — — — — — — — 75 Búvárhalász, Folyóvízi halszüke és a —. — — — — 77 Búvár, Már megint a — — — — — — — — — 75 Duna-kutatás, A nemzetközi tudományos —. — — — 70 Elektromos halászat. Az —. — — — — — — — 29 Emlékeimből. — — — — — — — — — 8 Földlopó mérnök. — — — — — — __ — — 86 Halak, nagy és titka — az esztergom-párkányi Dunébrl. — 16 Halastavak termelési viszonyainak vizsgálata. — 17 , 31., 37 Halászati kiállítás. Az 1939. évi —. — — — — — 49 Halászati társulatok újjáalakítása. — — — — — — 94 Halászati vonatkozású madártani csoport, Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás —járói. — — — — — 56 Halászat múltjából, A magyar —. — — — — 107., 109 Halászatunk rendezése és a horgászat. — — — — — 27 Halpropaganda, A — jelentősége. — — — — — — 5 Halpusztulások, A jégalatti és nyári —. — — — — 14 Hamburgi halászati kiállítás. A —. — — — — — 69 Hány Istók és utódai — — — — — — — — — 73 Harcsa. A nagy — tulajdonságai. — — — — — — 89 Hogyan népesítsük be halastavainkat? — — — — — 57 Jövő, A—. — _ — 2 Jubileum, A „Halászat“ —ára. — — — — — — — 2 Kannibalizmus a pontyféléknél. — — — — — — 11 Kárász, A — tápláléka béltartalom vizsgálatok alapján. — 52 Kárpátalja halasvizei — — — — — — — — 105 Kárpátalja halászata. — — — — — — — — — 83 Kopoliyúpenész. — — — — — — — — — — 90 Dr. Korbuly Mihály f — — — — — — — — 13 Külföldi lapszemle. — — — — — — — — — 60 Különös halászat, Egy. — — — — — — — — 47 Limnologia, Néhány szó a IX. — Kongresszusról. — — 91 Negyvenedik évfolyam. — — — l Országos Halászati Egyesület, Az —. — — — — — 3 Ördögűzés. — — — — — — — — — — — 59 Pisztrángtenyésztésünk, hazai — iránvelvei és kilátásai. 65.,81.. 97 Purgly Pál f __________ 54 Régi halak, ritka halak. — — — — 68 Tógazdaságaink 1937. és 19 8. évi termelési adatainak összehasonlítása. — — — — — — — — 15 Új pisztrángos tógazdaság a Bükkben. — — — — — 54 Dr. Winkler Lajos f — — — — — — — — 45 Zürichi. A — halászkongresszus. — — — — — — 94 Irodalom — Könyvismertetés. Magyar halászati jog a Középkorban. (Degré Alajos dr. műve) 60 „Magyar Halászujság.“ — — — — — — — — 62 „Sporlhorgász“, Változás a — c. lap vezetőségében. — 62 Társulatok — Egyesületek. Balatoni h. t. kö gyűlése. — — — — — — — — 63 Győrvidéki h. t. közgyűlése. — — — — — — — 22 Kettős-Körösi h. t. közgyűlése. — — — — — — — 35 Országos Halászati Egyesület közgyűlése. — — — — 39 Országos Halászati Egyesület : Meghívó. — — — 13., 25 Országos Halászati Egyesület választmányi ülése. — 21., 92 Szolnokvidéki felsőtiszai h. t. közgyűlése. — — — — 35 Velencetavi h. t. közgyűlése. — — — — — — — 23 Újdonságok — Vegyesek. Adatok a süllőivadék táplálásához. — — — — — 63 Árjegyzés. — 12., 24., 36., 44., 52., 64., 72, 80 , 87, 95., 103 Eladó halivadék. — — — — — — — — — 11 Emlékezés Purgly Pálról. — — — — — — — — 63 Évforduló. — — — — — — — — — 102 H.: Dr. Unger Emil kisérletügyi igazgató. — — — — 35 Halasílás, A hortobágyi öntözés tároló medencéjének —a. 35 Halászati tilalom, A — ról. — — — — — — — 71 Halászlé-versenyt a halfogyasztás népszerűsítésére. — — 94 Haljelölések Gönyünél. — — — — — — — — 51 Heincz Pál miniszteri osztálytanácsos, az Országos Halá­szati Felügyelőség vezetője. — — — — — — 76 vitéz Illésy Zoltán nyugdíjazása. — — — — — — 70 Japán halászok. — — — — — — — — 101 Dr. Korbuly Mihály temetése. — — — — — — —-21 Kövessy Győző t — — — — — — — — 21 Lillafüredi pisztrángos tógazdaság, A — bővílése. — — 23 Mezőgazdasági kiállítás, Felhívás a —on való részvételre. 22 Pézsmapocok, A — terjedése — — — = — — — 71 Rizstermesztésről, Előadás halastavi —. — — — — 103 Rochel Dezső miniszteri tanácsos. — — — — — — 79 Dr. Scherffel Aladár t — — — — — — — — 63 Svájc halászata a Vadászati és Halászati Felügyelőség je­lentésének tükrében. — — — — — — — 95 Szerkesztői üzenetek. — — — _ — — — — 35

Next

/
Thumbnails
Contents