Halászat, 1942 (43. évfolyam, 1-12. szám)

HALÁSZAT KIADJA AZ ORSZÁGOS HALÁSZATI EGYESÜLET 1942. ÉV. XLI1I. ÉVFOLYAM 1—12. SZ. SZERKESZTI t DR UNGER EMIL TÁRGYMUTATÓ ÉS NÉVJEGYZÉK 1. Tárgymutató Hivatalos rész: Duna és Száva halászatának szabályozása — — — 61 Csillagfürt beszerzés elősegítése — — — — — — 67 Halászati tilalmi idők, A — újabb megállapítása — — 33 Halászati törvény módosítása — — — — — 1., 9 O. H. E. évi rendes közgyűlése — — — — — — 9 O.H.E. közgyűlése — — — — :— — 17., 29., 37., 67 O. H. E. rendkívüli közgyűlése — — — — — 1., 13 Ponty, legmagasabb, A — stb. árának megállapítása 41., 73 Nagyobb cikkek: Amerikai galóca (pataki szajbling) a görgényi hegység­ben — — — — — — — — — — — 17 Apa és fiú — — — — — — — — — — — 11 Balaton, A — mellékvizeinek halászata — — — — 42 Bolharák; A —ok élete —- — — — — 12., 27., 37., 58 Csillagfürt, A — előkészítése gőzöléssel — — — — 66 „Csökkenő hozadékképesség“, A — törvénye és a tó­gazdaság — — — — — — — — — — 9 Délvidéki vízterületek bérbeadása. A —. — — — — 5 Folyószabályozás, Néhány szó a —ról — — — — 68 Goszthony Mihály dr., életrajza — — — — — — 95 Halászat, A balatoni — múltjából — — — 20., 50., 96 Haleső Tarpán 1942. május 15-én — — — — — 53 Halgazdaságunk az elmúlt és az újesztendőben — — 1 Halpiac, Bajok és zavarok a —on — — — — — 43 Halvásár, A karácsonyi és szilveszteri —. — — — 3 Inkey Pál t, pallini báró — — — — — — — 85 Ladogató, A — nevezetesebb halai és halászata — 6., 28 Magas vízállás, A Duna — a és a halászat — — — 36 Őszinte szó egy fiatal tógazdához — — — — — 52 Pézsmapocok (Fiber Zibethicus) 35., 44., 53., 61., 69., 86., 100 Pisztráng, A — és az ember — — — — — — •— 34 Pisztrángtenyésztés, Hazai —ünk irányelvei és kilá­tásai — — — — — — — — — — 4., 25 Pisztrángtenyésztő tanfolyam, 1941. évi — — — — 2 Pontyikra keserűségéről. A —. — — — — — — 49 Répássy Miklós életrajza — — — — — — — — 95 Szurmay Sándor báró, vitéz uzsoki, életrajza — — — 94 Thienemann, Prof. Dr. A. — 60-ik születésnapjára — 57 Tiszteletbeli tag, Az Orsz. Halászati Egyesület —jai — 93 Tomcsányi V. Pál életrajza — — — — — — — 93 Zimmer Ferenc, id., életrajza — — — — — — — 96 Irodalom — Könyvismertetés: A Balaton élete (Entz Géza és Sebestyén Olga munkája) 54 Magyar vizeken (Igali Mészáros József munkája) — 91 Sporthorgászat (Dobó Ferenc munkája) — — — — 62 Természetes pisztrángos vizeink hasznosítása — — — 55 Kérdés — Felelet: Halasítás — — — — — — — — — — — 46 Társulatok — Egyesületek: Balatoni h t. közgyűlése — — — — —• — 31 Dunaföldvár—Bátai h t. üzemszakaszának bérbeadása 7 Érd—Dunaegyházi h. t. üzemszakaszának bérbeadása 7., 15 Esztergomi h t üzemszakaszának bérbeadása — — 38 Kimutatás halászati társulatokról — — — — — 105 O. ff. E. választmányi ülései — — — 12., 21., 76., 87., 101 Soroksári Dunaági h. t. közgyűlése — — — — — 15 Szolnokvidéki h. t. üzemszakaszának bérbeadása — — 46 újdonságok — Vegyesek: Árjegyzés 7., 15., 23., 31., 39., 47., 55., 63., 71., 83., 91., Bírálati jegyzőkönyv (Kiállítási) — — — — — — 38 Cirokszakáll árának megállapítása — — — — — 90 Csermely László — főerdőmérnök — — — — — 14 Csillagfürt, A — magvakkal való haletetésről — — — 30 „ , defekt tengeri, gumicsizma és kenderfonál tógazdaságaink részére — — — — — — — 23 Csillagfürt. Körözvény a —öt igénylő tógazdaságoknak 46 Daphnia, (vizibolha) gyűjtése és értékesítése — — — 62 Forgalmiadóváltság — — — — — — — — — 62 Geier, Fritz t — — — — — — — — — — 91 Halak, A — és az orvos — — — — — — — — 22 Halászati kiállítás — — — — — — — — — 23 Haleső, A tarpai — megismétlődött — — — — — 47 Halivadék kínálat és kereslet — — — — — — 104 Hallóssy Ferenc — miniszteri osztálytanácsos — — — 14 Heincz Pál — miniszteri tanácsos — — — — — 49 Holbay Miklós — erdőtanácsos — — — — — — 14 Horthy István, vitéz nagybányai t — — — — — 65 Ikrakeserűség, A ponty — — — — — — — 63., 71 Katicabogárrajzás — — — — — — — — — 91 ifi gróf Károlyi Gyula t — — — — — — — — 71 Külföldi lapszemle — — — — — — — — — 7 Lampl Hugó — min. osztályfőnök — — — — — 14 Langhoff er Károly — főadjunktus — — — — — 14 Lengyel Sándor — min. tanácsos — — — — — — 14 Dr. Lendl Adolf t — — - - — — — — — — 83 Magyar—horvát halászati egyezmény — — — — — 23 Dr. Makk Károly — adjunktus — — — — — — 47 Márnaívás, Késői —. — — — — — — — — — 62 Dr. Maucha Rezső, — kísérletügyi főigazgató — — — 55 Mezőgazdasági kiállítás — — — — — — — — 15 Pézsmapocok irtás — — — — — — — — — 91

Next

/
Thumbnails
Contents