Honi Ipar, 1929 (22. évfolyam, 1-23. szám)

1929-01-01 / 1. szám

( fi C HONI IPAR XXII. évf. 1- szám A MAGYAR IPARFEJLESZTÉS ÉS IPARPÁRTOLÁS LAPJA KÖZGAZDASÁGI FOLYÓIRAT 1929 január 1. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL. BUDAPEST, V., SAS-UTCA 29 TELEFON: TERÉZ 261-55 PoMatakarékpénztárí csekkszámla : 36.266 SZERKESZTI: SUGÁR OTTÓ ELŐFIZETÉSI ÁR: Évre. ..............20.— P Félévre ............ 10.— P MEGJELENIK: HAVONTA KÉTSZER TARTALOM Fenyő Miksa: A magyar ipar karácsonya Belatiny Artur: Az esztendő közgazdasági mérlege Yida Jenő: 6*3% 8zurday Róbert: Prosperity László Sándor: A magyar tőid és a magyar ipar Lengyel Géza: A magyar kereskedelempolitika az elmúlt évben Alapy Viktor dr.: Az 1928-as év szociális eredményei Drucker Géza: Beváltak-e a textilegyezmények? Sugár Ottó: Iparpártolás után — iparpártolás előtt Koltai Mátyás: Magyar*e az asztalt!par? Aszfaltút? — Betonút? (Válaiuc Llnhatf Jóiíseinek) Gyárfás Oszkár: A Honi Ipar és a Közszállítási Szabályzat Iparunk 1928-ban: Kende Tódor: Vas- és gépipar Schiller Ottó dr.: Textilipar Halmi Gyula dr.: Vegyészeti ipar Morvay Oszkár dr.: Bőripar ián»­A Honi Ipar fekete táblája: A debreceni Borsig-eset — Újra Debrecen — A Köztiszt­viselők Fogyasztási Szövetkezete — A hercegprimási ura­dalom trnktorrendelése — A magyar automobil kereskedelem vádjai a magyar automobllipar ellen — Az Államgépgyár nem hagyja magát — Újra a Berkei mérlegek — A Váci Köszénbánya r. t. kompresszorrendelése — Hogy lesz a Tátrából Tátra? — Egy kis napsugár RIPORTOK: A MÁV beruházások — A kiviteli intézet — A magyar szénkérdés — Gyáralapitási tervek az oxigéniparban — Papíriparunk hatalmas fejlődése — A székesfővárosi köz­üzemek — A magyar útügy — A barcelonai kiállítás és Magyarország —u»»— ROVATOK: Iparpártolás — Iparfejlesztés — Útépítés — Közszállítás — Szemle

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents