Az Illatszerész, 1938 (18. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

T 2. oldal a íimszíRfy 1. szám L. LEICHNER, BERLIN púderek, rougeok, színházi festékek, filmfestékek és az összes speciális cikkeinket továbbra is lényegesen olcsóbban árusítjuk. Kérjen árajánlatot: GALENUS, Budapest, XIV., Telep-utca 47. Tel.: 7.96 550 Der Parfüm er ie- und Haushaltungs- Brtikel handler Az Illatszer és háztartási cikk szakma hivatalos lapja Ausztriában Wien, I., Johannesgasse 4 Kérjen mutatványszámot és hirdetési ajánlatot Tartalmazza a „SEPA“ Einkaufs- und Wirtschat'tsgenossenscüaft jelentéseit és a márkacikkvédő szervezetek közleményeit is. Stessel Nándor és Társa gyertya, szappan, illatszer, pipere és vegyészeti cikkek nagybani raktára. Budapest, IV. Kamermayer Károly* utca 1. szám (Központi városház). Telefon: 189*346 Minden gyáros és kereskedő aki ismertetni kívánja készítményeit Olaszországban, hirdesse azokat a RIVISTB Italianh DELLE ESSENCEePROFUMI E DELLE PIANTE OFFICINÁD című lapban, amely a „Federation National Fasc. Industries Chimiques et Analogues“ kötelékébe tartozó illat- anyagkészítőgyárosok propagandaorgánuma Milánó * Via St. Vincenzo 38. Telefon: 31-216 XX. évfolyam. Illóolajok, illatszerek és rokoniparok olasz szak­lapja. Igazgató: Dr. É. FENAROLI. Előfizetés: Olaszországban és a gyarmatokon félévre L 40.-, egész évre 1, 80.—. Külföldön félévre V 60 _, egész évre L 120.—. — Mutatványszám ingyen KÉKJEIN HIRDETÉSI ÁRAJÁNLATOT. Ausztria mérvadó szaklapja Partit nierie Zeitung’ 99 Wien I. Itauermarkt 31 telefox: tr. i « - a - a s Magvar levelezés. Példányszám 2000 Minden szak űz let. gvógvszertár és drogéria kapja e lapot, tehát a leg­célravezetőbb hirdetési orgánum. Kérjen hirdetési árajánlatot. » DAS Ä£TEST£ FACHOHG/1H DER ÖSTERREICHISCHEN SEIFEN UNDPARFÜM- INDUSTRIE 1ST lARFOM UND SEIFE « VORMALS DIE SEIFENINDUSTRIE WIEN VIE, NEUDEGGER- GASSE 15 TELEFON NR. B 44-2-14 VERLANGEN SIE KOSTENLOSE PROBENUMMER

Next

/
Thumbnails
Contents