Iparegészségügy, 1910 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-01 / 1. szám

IX. évfolyam. Budapest, 1910. január I. isfoO I. szám IPAREGESZSEGUGY Megjelenik minden hó elsején és tizenötödikén. Előfizetési ára a IVRTnkásbiztositás c. melléklettel e^Ött fiuéz 'koron ,. Wörner ]. és Társa malomépitészeti gépgyár és vasöntöde Budapesten. Teljes malomberendezések a legmodernebb magyar magas­őrlési rendszer szerint. Ma 1 o m b e r e n de z és ek a félmagas rendszer szerint. Si maőrlésii malmok váraőrlésre. Mechanikai raktár és ter- ménytisztltó berendezések. Transmissió berendezések Vizi-mótorok. Gép- és építési öntvények. Külön osztály könyvnyomdái, kőnyomdai és könyvkötészeti gépek gyártására. KABCLG9AR Részvénytársaság Pozsony mmmmmmmm BlIliHDßSt, Hdj’ÓS-UtCD 41. Kábelgyár« Erős és gyenge áramú villany­vezetékek, mindennemű szigeteléssel. Páncélos ólomkábelek. Városok és bányák kábelhálóza­tainak kivitele. Szigetelőcső-gyár s Fekete- és fémpáncélos szigetelőcsövek. Szigelelőcső-szerelvények és sze­relési szerszámok. Gummigyárs Kaucsuk, paragumi és szige­telő vászonszalagok. Ebonit- és stabilitlapok, rudak, csövek és alakdarabok. Akkumulátor- szekrények. Árjegyzék ingyen és bérmentve. FEHER és GHIMESSY ezelőtt FEHÉR FERENCZ gépgyára Budapest VI., Hungária-körut 84. (Lehel-u. sarok.) Gyárt nagynyomású borsajtókat, szőlőzúzókat, permetezőt, szőlő- és mezőgazdasági eszközöket, tábori tűzhelyeket, fa és vastaligákat, emelőket stb. Raktáron tart: vetőgépet, járgányos cséplőket, tengeri morzsoló, daráló, szecska- és répavágó-gépeket, takarmánykamra- felszereléseket, marokrakó-arató és fűkaszáló gépeket. — Úgyszintén lakatos- és kovács, műhely-berendezéseket. Gyártmányaink agy Magyarországban, mint Ausztriában első dijjal lettek kitüntetve. Gyártmányainkat jótállás és kedvező fizetési feltételek mellett szállítjuk. Árjegyzék kívánatra. Telefonszám 75—74. Teiefonszám 75—74 Első Magyar Kábelgyár Perei és SMerer r -I. Budapest, rdposloflűh 4. Gyárt mindenféle erős és gyöngeáramu izolált kábel-, drót- és zsi- a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet JF Jt szabványai szerint. DIESEL-motorral a tényleges lóerő csak 1 kb. I kerül. Felvilágosítással és díjmentes költség- vetéssel készségesen szolgál a Fegyver- és gépgyár r.-t. spitzehb.pest Budapesten. K£ E-i JE IW <3- MS o elismert egyedüli legjobb tömítés legmagasabb túlhevített gőznyomásra gőzre, valamint mindazon helyekre, ahol eddig semminemű tömítés nem felelt meg. Ninnorít*1 tömítő lemezek és gyűrűk stb. csak akkor valódi, "MlllgGlII ha ogyoldalán az egész felületen a bejegyzett o ▼éd­i*gy lát­ható. o Klinger Rich, éonpMsklrchn Win mellett. » PICK EDE Telefon 26—62. Telefon 26—62. utódai mű- és épületlakatos szab. ablakszellöző, ,,Zenith * védjegyezett önmőködő ajtócsukó, továbbá pánezéi és aczéllemezgörredőny, napellenző és vasszerkezeti gyár. BUDAPEST, V. kerület, Lehel - uteza 8A. szám. Krayer E. és Társa fették-, kence- és mázgyár József főherczeg ő es. és kir. fensége udvari, na kir. államvasutak, Bpest 5- es fő­Foüzlot és iroda: Bpeft.islÄ'r!w * székváros, waggon-, gépgyárak stb. szállítói. Fióküzletek: Sprí‘ am&JZ'*£!:

Next

/
Thumbnails
Contents