Iparegészségügy, 1910 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-01 / 1. szám

Szuperfoszfdtot STRASSFURTI KAINITOT Jtefurli Kílitrfiiyn'ít 40% káli tartalommal, továbbá mindennemű egyéb mütrágyafélét azonkívül RÉZGÁLICZOT (98—99%) elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít a HUNGÁRIA 66 Műtrágya-, Kénsav- és Vegyiipar Részvénytársaság BUDAPEST, V. KÉR., FURDÖ-UTCA 8. SZÁM. ír, fia készíti a legfinomabb czipőket. Szeges és keresztülvarrott czipőknél : Rámásvarrott czipőkön : védjegy. Méh kap torok, óratokok speciális gyára MEISTER TESTVÉREK faárugyára Budapest, VII., Dongó-u, 3—5. GRAND PRIX 1900-bao a párisi világkiállításon DÍSZOKLEVÉL 1 ban a millenniumi kiállitáaoa Első magyar vitorlavaszon, len- és jutaarii-gyar KLINOER HENRIK, POZSONY. Eisó mag-var bőr-, Tiaszosva- ' »sou- és rallkarpil-gyar. Kik©- tcltésl-, telítési-, festes! es esi- ] nozó-intézet Pozsonyban, fiaatipar-lelep Llptó-Szent-Mik- lóson. Székely szövőgyár és háziipar- ▼ állalat Sepsi-Szenl-Győrgyön. KÉSZÍTMÉNYÉI: Len-, pamut-, juta- és kender-áruk, mesá- gmzdasági, technikai cs szállítási célokra. Zsákok bármiljen ceira .Vízmentes pony­vák. Intézetek, kórházak berendezése. Egyenruházati szövetek, ruházati felsze­relések, bányász-öltönyök Kendertőmlók, ruggyantázott tömlők, hevederek, r ászon- vedrek. Szűrő- és sajtológépekhei roló szövetek. Mindennemű bőr- és viaxsxe«- ▼ ásznak. Raktár: Budapest, V., Szabadság-tér 11. szán. CÜ'NTRMŰWN biztos hatású szer szamárköhögés, rekedtség és bronchialkatarrhus ellen. Egy palack 1 E 40 fül., 2 K. beküldése után bérmentve. A legtökéletesebb 11® II \l Cniffl gyermekápoló-szerek aVÖRÖS KERESZT BABY I tubus kor. I tégely kor.-.70 1.40 Hintőpor I doboz 70 fill. Szappan I darab 70 fill* Főraktár: Vörös Kereszt Gyógytár, Budapest. VI.. Andrássy-út 34. WOHANKA’üf NYERSOLAJ MOTOROK ésLOKOMOBILOK. •ÜZEMKÖLTSÉGEK* SZERINT V/2-2 fillér ÓRÁHKÉNTesLÓERŐNKÉNT.-NINCS ROBBANÓ- ésTÜZ-VESZÉLY!-MINDEN PÉNZÜGYŐRI ELLENŐRZÉS És ENGEDÉLY NÉLKÜL. WOH ANKA ésT™?v“5.AKöREu" SCHOTTOLA ERNŐ Magyar általános kötanyag-gyára ás Brunsvatta-gyára, BUDAPEST. Kötszergyár és központi irodák : Főüzlet: VI., Váczi körút 53. szám. VI., Váczi-körút 13. szám. Brunsvatta-gyár: BUDAKALÁSZ. Saját gyártmányú orvos-sebészi Brunsvatta. Kötszerek, sebészeti, betegápolási és munkás­jóléti csikkek. H Teljes kórházi berendezések. MENTÖSZEKRÉNYEK. * PÁRTOLJUK A HAZAI IPART I

Next

/
Thumbnails
Contents