Iparegészségügy, 1913 (12. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

Xll. évfolyam. Budapest, 1913 január 1. 1. szám IPAREGES2SEGUGY elenik minden hó elsején és tizenötödikén. Előfizetési ára a Munkásbiztositás c. melléklettel együtt húsz korona 3dt=5|e anyáéi János — Természetes keserűvíz. — fi legjobb hashajtó. ­Kitűnő gyógyszer: székrekedésnél, emésztési zavarói vértéöulásnál, vértorlódásnál az alhasi szervekben, atfng eres bánfabaknál, elhájasodásnál stb. Rosszabb hasz­nálatnál is igen jól tűrhető és kényelmesen bevehető. Ml«lllf'í II III I ill'll' li liMIIHI——Will—liHIIMHii|ll|i' Mini mill I liijlili I Wörner ]. és Társa malomépitészeti gépgyár és vasöntöde Budapesten. Kábelgyár B.-T ^ozsjpi^o Szigetelő c - őgy ár: Fekete és fémpáncélos szigetelőcsövelt Szerelési tartozékok és szerszámok 'Kábelsryár: Mindennemű szigetelt vezetékek, alacsony- és magas feszültségre. Páncélos ólomkábelek ^ , ŐSI, V» . V (x innin igyar: F.lektrotee tini kai gnmmianyagök ® Érifeiwidöknek szívesen küldjük árjegyzékeinket. ® fiSudapesii iroda: V., Rudolf-tér 5. 3ÖC Teljes malomberendezések i legmodernebb magyar magas­őrlési rendszer szerint. Ma I o m b e r e n de z és ik a félmagas rendszer szerint. Si ma őrlésű mai mok vámőrlésre. Mechanikai raktár és ter- ménytisztttó berendezések. Transmissió berendezések Vizi-mótorok. rrrcr. Gép- és építési öntvények. Külön osztály könyvnyomdái, kőnyomdai és könyvkötészeti gépek gyártására. é \ i $ * l \ Fémművek és fels gyár MUnstermann E. r^szv.atárs. Budapest, III., SasJiII1 1*5fItWSWÍTÍES?'526. Szerel gőz-, viz- és Öntvények nyersen és kikészítve minden ötvö­zetben és minden üzem részére. Tőle fon 40—35. [Qyesiill Pécsi Bei-, Fém- és Lakatónyír flésiv.-líHég Telefonszäm: 90 Pécsett Sürgönyeim: Metall Készít rózárugyárában: mindennemű nyers és kikészített fém­alkatrészeket és pedig : sárgaréz, vörösréz, vörösfém, foszforbronz, nikkel és pakfongból bármily beküldendő rajz vagy minta után — 1500 kg. darabsulyig. Épület-, waggon- és hajóveretéket, laószerszámvereteket, zablaárut és háztertáél cikkeket, Fémtömegcikkeket, pincegazdasági tárgyakat es re­dőny-alkatrészeket. Vállal; ónozást, nlkkelezést, ezüstözest és aranyozást. Készít lakatos árugyárában; vasrácsokat, vasszerke­zeti és mülakatos munkákat, takaréktiizhelyeket és sajtolt vastömegdkkeket. * t é * + * e; MGERIT1 álismeri egyedüli legjobb tömítés legmagasabb túlbevített gőznyomásra gőzre, valamint ntiaduoa helyekre, ahol eddig semminemű tömitée sem felelt ueg. 0 tömi tő lemezek és gy űrűk stb. ceak akkor valéű, ka agyoldalan az egéez felületes a bejegyzett véd­.egy Hirmann Ferenc fémöntőde és rézárugyár Budapest, VII., Csányi-u. 7—9. Készít: Víz-, gőz- és légszesz-szerelvényeket. Fürdő- és egészségügyi beren­dezéseket. Öntvényeket minden ötvözet szerint, u. m. sárgaréz, csapágyfém, horgany, ólom, aluminium stb. minta vagy rajz szerint. Raktáron tart minden­nemű installatios cikket. Árjegyzék és költségvetés díjtalan. Klinger Rich. Gnmpoldsldrchi* WIir mellett. I Gesellschaft m. b. H KORNER VILMOS és Társa Budapest, V., Nádor-u. 36. Sürgönyeim; „ARMATÚRA“ Telefon 44—11. V07ÓrkÓnvÍeol0t‘ R0HWER FERENC-féle (Pozsony) ▼ C£CIIICJIV1jCÍCI> öntöttvas porcelánszerüen zomán­cozott fürdőkádakban, angol fayenceáru és egészségügyi berendezésekben. 0 [□TI LJPALM A K AUCSUK-CIPŐSAROK [Él 0

Next

/
Thumbnails
Contents